Personalo valdymas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Personalo valdymas
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2008.
Pages:
343 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Personalo vadyba / Personnel management.
Summary / Abstract:

LTVadovėlio tikslas – padėti būsimiems specialistams įvaldyti personalo valdymo teorijos ir praktikos pagrindus, suprasti personalo valdymo veiklų turinį, metodus, subjektą. Personalo valdymas (PV) yra specializuota valdymo veiklos sritis (konkreti valdymo funkcija), išryškėjusi valdymo darbo pasidalijimo procese. Jai atlikti reikia tam tikrų kompetencijų. Organizacijos linijiniai vadovai neišvengiamai įsitraukia į personalo valdymą, ypač priimdami sprendimus. Todėl vadovėlyje nagrinėjami personalo valdymo subjektų darbo ir valdžios pasidalijimo, tiesioginių vadovų įtraukimo į PV veiklas klausimai. Mažų ir vidutinių įmonių vyravimas Lietuvoje, būtinumas kokybiškai valdyti skatina pasitelkti specialistus iš šalies ir personalo valdymo paslaugas teikiančias organizacijas. Vadovėlyje apžvelgiamos tokių specialistų įtraukimo į PV veiklas galimybės, taip pat organizacijų teikiamų paslaugų privalumai ir trūkumai, aptariami išorinės personalo valdymo paslaugos ypatumai. Aptariant kiekvieną personalo valdymo veiklą, stengiamasi laikytis tos pačios logikos: 1) suformuluoti veiklos sampratą, paskirtį, aptarti diskutuotinus klausimus, jei jų yra; 2) aptarti PV subjektų sudėtį, jų tarpusavio ryšius; 3) nurodyti veiklos atlikimo seką, išskirti ir aprašyti veiklos etapus; 4) pateikti galimus veiklos etapų atlikimo metodus, aptarti jų privalumus, trūkumus ir pasirinkimą lemiančius dalykus. Vadovėlis skiriamas pirmiausia bakalauro studijų studentams, studijuojantiems personalo valdymą, taip pat kitų specialybių studentams bei vadovams praktikams.Reikšminiai žodžiai: Personalo valdymas; Personalo apskaita; Personalo planavimas; Personalo atranka; Personalo vertinimas; Personnel Management; Personnel Accounting; Personnel Planning; Recruitment; Personnel Evaluation.

ENThe aim of the study book is to help future specialists to assimilate the theoretical and practical fundamentals of human resource (HR) management and to understand the content, methods and subject of HR management activities. HR management is a specialised area of management activities (a specific function of management) which was crystallised out in the process of managerial work distribution. It requires certain competences. Line managers of the organisation are inevitably involved in HR management, in particular when making decisions. Thus the study book focuses on the issues of work and power distribution of HR management subjects and involvement of direct managers in HR management activities. The prevalence of small and medium sized enterprises in Lithuania and the necessity of qualitative management urge to invite external specialists and organisations providing HR management services. The study book overviews the opportunities of involving these specialists in HR management activities, the advantages and disadvantages of the services provided by these organisations, discusses the peculiarities of the external HR management service. Each HR management activity is discussed in accordance with the same pattern: 1) formulation of the activity concept, purpose, discussion of disputable issues, if any; 2) discussion of the composition of HR management subjects and their mutual relations; 3) indication of the process of activity, distinguishing and description of activity stages; 4) presentation of possible methods of carrying out activity stages, discussion of their strengths, weaknesses as well as issues determining choice. The study book is initially targeted at bachelor students of HR management, students of other specialities and managers practitioners.

ISBN:
9789955124313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17893
Updated:
2013-12-17 22:18:38
Metrics:
Views: 261
Export: