Darbo motyvacija viešajame sektoriuje : iššūkiai ir tikrovė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo motyvacija viešajame sektoriuje: iššūkiai ir tikrovė
Alternative Title:
Working motivation in the public sector: challenges and evidence
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2008, Nr. 4, p. 34-40
Keywords:
LT
Darbo motyvacija; Tarnautojų motyvacija; Viešasis sektorius; Viešojo sektoriaus transformacijos.
EN
Public sector; Public servants' motivation; Transformations of public sector; Work motivation; Working motivation.
Summary / Abstract:

LTViešojo sektoriaus transformacijos paskatino darbuotojų vaidmens pokyčius ir iškėlė būtinumą dirbti konkurencingomis rinkos sąlygomis orientuojantis į vartotojų aptarnavimą. Todėl, siekiant optimizuoti viešojo sektoriaus organizacijų potencialo panaudojimą ir didinti veiklos efektyvumą, itin svarbu atsižvelgti į darbuotojų motyvaciją, atlyginimo galimybes bei pasitenkinimą. Visa tai skatina, atliekant viešojo sektoriaus valdymo tyrimus, domėtis darbuotojų motyvacijos klausimais. Straipsnyje nagrinėjama darbo viešajame sektoriuje motyvacijos problematika, susijusi su motyvacinės sistemos pajėgumu adekvačiai ir operatyviai reaguoti į viešojo sektoriaus iššūkius. Tam buvo pasitelkti atlikto Lietuvos viešojo sektoriaus vadovų motyvacinės kompetencijos tyrimo rezultatai, kurie leido įvertinti vadovų požiūrį į darbuotojų motyvų prioritetus bei taikomų motyvavimo priemonių atitiktį darbuotojų poreikiams ir šių dienų realijoms. Vadovų nuomone, jų organizacijų darbuotojai vidines paskatas vertina ne mažiau už išorines. Tačiau dar stokojama motyvacinių svertų subalansuotumo, o tai dar labiau padidina atotrūkį tarp padėties privačiame ir valstybiniame sektoriuose ir apsunkina galimybes į valstybės tarnybą pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus ir juos išlaikyti. [Iš leidinio]

ENTransformations of the public sector have induced the changes in the role of the employees, raised a necessity to work in the competitive market conditions and an orientation towards customer services. Therefore, it becomes crucially important to consider employees’ motivation, compensation possibilities and trust issues when pursuing optimisation of the public sector organisations’ potential and performance efficiency. The article analyses the problems of work motivation in the public sector referring to its motivational system potential to respond adequately and expeditiously to the challenges in the public sector. In order to reveal the objective of the article we summoned on the research results of the motivational competencies of Lithuanian public sector managers. This allowed to evaluate the attitudes of managers towards employee motivation priorities, as well as applied motivation tools correspondence to employees’ needs and reality. According to the managers, their employees value internal efforts as much as external. Nevertheless, the lack of motivation leverage balance still exists, and the gap between the private and public sector is widening, which makes it harder to attract and sustain highly qualified specialists to the public sector. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26604
Updated:
2013-09-03 12:40:10
Metrics:
Views: 59
Export: