Kūrybos socialiniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūrybos socialiniai aspektai
Alternative Title:
Social aspects of creation
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2014, t. 25, Nr. 4, p. 282–289
Keywords:
LT
Kūrybinis ugdymas; Kūrybos vartojimas; Kūrybos visuomenė; Socialinė aplinka.
EN
Consuming of creation; Creative education; Creative society; Social environment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami kūrybos socialinės aplinkos, kūrėjo bei kūrybos visuomenės santykio klausimai. Plėtojamos tezės: bet kokia kūryba suponuoja socialumą, tačiau ne atvirkščiai: ne bet kokia socialinė aplinka suponuoja kūrybą; naujos meno krypties pradininkas ir išbaigėjas – du asimetriški socialine prasme poliai: pradininkas asocialus pirmtakų atžvilgiu, bet socialus savo pasekėjų atžvilgiu; išbaigėjas, atvirkščiai, asocialus epigonų ir pamėgdžiotojų atžvilgiu, bet socialus savo pirmtakų atžvilgiu; kuo individas labiau iškilęs virš savo socialinio fono, tuo labiau tikėtina, kad jis – įžymus; iškilumas (iškilimas) didina asocialumo riziką; kūrybos visuomenės ugdymas pastatytas ant meno (su)vartojimo kortos. [Iš leidinio]

ENArticle deals with the questions of creation social environment, relationship between a creator and creative society. The theses have been developed as follows: any creation presupposes sociability but not vice versa: not every social environment presupposes creation; a pioneer and a refiner of new art direction are two asymmetric poles in the social sense: a pioneer is asocial regarding his (her) predecessors but social regarding his (her) followers; on the contrary, a refiner is asocial regarding his (her) epigones and imitators but social regarding his (her) predecessors; the more outstanding is an individual over his (her) environment the more plausible is the fact that he (she) is famous; outstandingness increases the risk of sociability; education of creative society plays a card of art consuming. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82363
Updated:
2020-02-08 21:05:55
Metrics:
Views: 18    Downloads: 5
Export: