Universiteto idėja ir kūrybinė komunikacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universiteto idėja ir kūrybinė komunikacija
Alternative Title:
Idea of university and creative communication
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2015, 82, p. 6-15
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Kūrybiškumas / Creativity; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama universiteto idėja iš kūrybinės komunikacijos perspektyvos. Plėtojamos šios tezės: iš pradžių universiteto idėja paradoksaliai apėmė tiek orientaciją į skirtingus dvasinius regionus, sujungtus į vieną mokslo lauką, tiek mokslo visumos padalijimą į atskiras dalis su savita komunikacija; Apšvietos nuostatos vedė prie mokslinės komunikacijos ankstesnės bazės panaikinimo; universitetas tampa kūrybinės komunikacijos tarp formuotino individo ir sukurtinos visuomenės mazgu; mokslinės komunikacijos, kylančios iš filosofija paremtos hierarchinės žinijos struktūros, erozija suponuoja tai, kad nebėra nei universalios mokslinės tiesos, nei normalaus mokslinio kelio; kuo pliuralistiškesni komunikaciniai kanalai moksluose, tuo aršesnė kova dėl normalumo ir universalumo, į kuriuos pretenduoja besivaržantys universitetai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kūrybinė komunikacija; Universiteto idėja; Mokslo regionai; Socialinis tapatumai; Creative communication; Idea of university; Scientific regions; Social identity.

ENArticle deals with the idea of the university from the perspective of creative communication. The theses developed are: the idea of university covers both the orientation to different spiritual regions united into one scientific field and the division of scientific body into separated parts with special ways of communication; the attitudes of Enlightenment that led to the removal of a previous base; university as a knot of creative communication between an individual to be formatted and the society to be created; the erosion of scientific communication following the loss of a hierarchical structure of knowledge and the resulting lack of universal scientific truth and of normal scientific method; the more pluralistic communication channels in the sciences and the fight for normality and universality among competitive universities. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87149
Updated:
2020-12-26 19:52:30
Metrics:
Views: 44    Downloads: 3
Export: