Creative visualizations of ethical principles of Ancient Greek Cynicism and their significance to modern society

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Creative visualizations of ethical principles of Ancient Greek Cynicism and their significance to modern society
Alternative Title:
Kinikų etikos principų kūrybiniai įvaizdinimai ir jų aktualumas šiuolaikinėje visuomenėje
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2016, t. 27, Nr. 1, p. 61–69
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Kinikai; Kūrybiškumas; Vizualizacija; Malonumų perteklius; Saikingumas
EN
Cynicism; Creativity; Visualization; Temperance; Surplus of pleasures
Summary / Abstract:

LTStraipsnis analizuoja kūrybinės vizualizacijos taikymą Antikos kinikų etikoje. Autorius susitelkia ties dviejų pamatinių šios etikos principų – ydingosios malonumų pertekliaus medžioklės ir dorybingojo radikalaus saikingumo – įvaizdinimais bei jų reikšmingumu šiuolaikinei visuomenei. Prieinama prie išvados, jog kinikai vizualizavo pirmąjį principą nesibaigiančio vergijos ir konkrečios ligos (t. y. vandenligės) rato vaizdiniu. Antrasis principas buvo vizualizuotas vaistų nuo minėtos ligos ir vergijos vaizdiniu bei šių vaistų vartojimo rezultatų (t. y. nuolatinės sveikatos, laisvės ir laimės) vaizdiniais. Visi šie įvaizdinimai pasižymi akivaizdžiu kūrybingumu. Kitoje išvadoje teigiama, kad minėtos vizualizacijos nebėra aktualios šiuolaikinės visuomenės realijoms. Kita vertus, būdamos modernių skubios malonumų medžioklės ir švelniojo saikingumo vizualizacijų prototipais, jos išlaiko šios visuomenės analizės reikšmingumą. [Iš leidinio]

ENArticle analyzes the application of creative visualization in the ethics of Ancient Greek Cynicism. The author concentrates on visualizations of 2 fundamental ethical principles (vicious chase of pleasures and virtuous radical temperance) and their relevance to modern society. The author comes to a conclusion that Cynics visualized the first principle through the image of a never-ending wheel of slavery and a concrete illness – dropsy, whereas the second one was visualized through the image of remedy for the above mentioned disease and slavery as well as images of the result of taking that remedy, that is, permanent health, freedom and happiness. The both visualizations bear an evident creative character. The other important conclusion is that those visualizations are not relevant to contemporary society. Yet, being prototypes of relevant modern visualizations of hasty chase of pleasures and mild temperance, they retain significance to that society. [From the publication]

ISSN:
0235-7186, 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83153
Updated:
2020-03-06 16:00:58
Metrics:
Views: 9
Export: