Social environment of creativity

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Social environment of creativity
Alternative Title:
Kūrybos socialinė aplinka
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2015, t. 26, Nr. 1, p. 46-54
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gvildenami kūrybos visuomeninės aplinkos klausimai. Plėtojamos šios tezės: 1. Kūrybinė avantiūra žengia į nežinomą regioną ir neištirtą vartojimo prasme aplinką. 2. Iškili visuomenė nepripažįstama vartojimo aplinkoje, kurią ji verčia keistis. 3. Kūrybos visuomenė yra iškili tiek, kiek iškildama vartojimo aplinkoje nepaiso vartojimo logikos ir užtveria vartotojų komunikacinius kanalus. 4. Turtingas ne tas kūrybininkas, kuris daug turi, kad suvartotų, bet tas, kuriam užtenka savo kūrybiniams siekiams įgyvendinti. 5. Laimės samprata, kokia ji bebūtų, yra tiek individo, tiek visuomenės judumo veiksnys. 6. Laimė yra sukurtina drauge su jai palankia socialine aplinka: jos kūrėjas yra tiek individas, tiek visuomenė. 7. Vidutinumas nereiškia neautentiškumo, priešingai, tai – iškiltumo puoselėjimo aplinka, kurią į tapatumo vienetą ir visumą sutelkia tam tikri iškilūs fenomenai. 8. Kūryba ir kūrybingas gyvenimo būdas – saiko, laimės drauge, profilaktika. 9. Technologijos yra socialinės aplinkos iškiltumo veiksnys. 10. Vartotojų visuomenė, orientuodamasi į kuo didesnį komfortą, alina gamtinę ir socialinę aplinką ir taip sukelia visišką diskomfortą. 11. Ekosfera, veikiama aplinkos taršos, tampa svarbiu iššūkiu kūrybos visuomenei. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kūrybos visuomenė; Socialinė aplinka; Laimės veiksniai; Vartojimo kultūra; Creative society; Social Environment; Factors of happiness; Consuming culture.

ENThe article deals with the issues of creative society’s environment. The theses have been developed as follows. 1. Creative venture enters unknown environment concerning consuming. 2. Outstanding society is hardly recognized in consuming environment, which has been forced to change. 3. Creative society is outstanding as much as by arising in consumi+ng environment does not regard consuming logic and blocks communicative channels of the consumers. 4. A creative worker is rich not by having a lot of things to be consumed but by satisfying things for realization of his (her) creative aspirations. 5. The concept of happiness is a mobility factor of both an individual and the society. 6. Happiness is to be created together with beneficial for it social environment, the creator of which is both an individual and the society. 7. Averageness does not mean inauthenticity, on the contrary, it is an environment of outstandingness nurturance while the creative phenomena canalize this environment into the identity whole. 8. Creation and creative life art is prophylaxis of moderation and ipso facto happiness. 9. Technology is a factor of new social environment. 10. Consumer society wastes natural and social environment by orienting to as bigger as possible comfort and, as a result, causes total discomfort. 11. Quality of ecosphere as well as being affected by environmental pollution becomes an important challenge for the creative society. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78828
Updated:
2019-09-06 18:11:41
Metrics:
Views: 31    Downloads: 5
Export: