International Lithuanianised IT terms: an insight into their origin and composition

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
International Lithuanianised IT terms: an insight into their origin and composition
Alternative Title:
Tarptautiniai sulietuvinti IT terminai: įžvalgos į jų kilmę ir sudėtį
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2021, p. 120-127
Notes:
Reikšminiai žodžiai: IT terminija; Kompiuterijos terminai; Tarptautiniai terminai; Termino kilmė; Vertiniai; Skoliniai; Sulietuvinti terminai; Terminų lietuvinimas; Terminų vertimas. Keywords: IT terminology; International terms; Term origin; Loan-translations; Loanwords; Lithuanianised terms; Translation of terms.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Lituanizacija; Skoliniai / Loan words; Terminija / Terminology; Vertiniai (kalkės); Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
EN
International terms; IT terms; Lithuanianisation; Loan-translations; Origin of terms.
Summary / Abstract:

LTIT terminologija plačiai naudojama tiek versle, tiek kompiuterijos srityje. IT sritis yra plati ir nuolat auga. Šiame tyrime pagrindinis dėmesys skiriamas tarptautinių kompiuterijos terminų kilmei ir kaip šie terminai yra sulietuvinami. Anglų kalba laikoma pagrindiniu IT terminų sudarymo šaltiniu. Vis dėlto kitos kalbos taip pat labai svarbios, aiškinantis visos informatikos terminologijos leksikos kilmę. Tyrime nagrinėjami tarptautiniai terminai ir skoliniai, kurie yra vienažodžiai daiktavardžiai, jų sudarymo metodai ir terminų atitikimas lietuvių ir anglų kalbose. Tyrimo medžiaga yra paimta iš internetinių žodynų, t. y. Enciklopedinio kompiuterijos žodyno, tarptautinių terminų žodyno ir lietuvių kalbos žodyno. Galima padaryti tokią įžvalgą, kad pagrindinis skolinių šaltinis yra klasikinės kalbos, t. y. lotynų ir graikų kalbos. Tiriant kompiuterijos terminų skolinių darybą, nustatyta, kad gausiausia grupė buvo tarptautiniai sulietuvinti terminai su vyraujančiomis lietuviškomis galūnėmis -as ir -is. Nedidelę dalį ištirtų informatikos terminų sudarė darybiniai ir semantiniai vertiniai. [Iš leidinio]

ENIT terminology is widely used both in business and the area of computing. Its abundance arises due to the factor that this field is broad and constantly growing. The present research focuses on the origin of international IT terms and the extent to which the terms are Lithuanianised. The English language is considered to be the main source of IT term coinage. Yet, other languages as IT term origins also contribute to the entire lexis of computer science terminology. The study tackles one-word noun international terms and loan-translations, the methods of their composition, and term congruence in both languages. The sample material is taken from online dictionaries, i.e. Encyclopedic Dictionary of Computing, Dictionary of International Terms, and Dictionary of the Lithuanian Language. The following insight can be made that the primary source of loanwords can be considered classical languages, i.e. Latin and Greek. Referring to the derivational aspect of computing terms, the most abundant group was international Lithuanianised terms with prevailing Lithuanian endings -as and -is. Derivational and semantic loan-translations comprised a small part of the studied IT terms. [From the publication]

ISBN:
9789984149202
ISSN:
1691-6042
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96861
Updated:
2022-11-29 07:26:46
Metrics:
Views: 6
Export: