The Role of social capital in the highly-skilled migration from Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Role of social capital in the highly-skilled migration from Lithuania
Alternative Title:
Socialinio kapitalo vaidmuo Lietuvos aukštos kvalifikacijos darbo jėgos migracijoje
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2006, Nr. 4 (49), p. 69-75
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojamas vienas iš empirinio „protų nutekėjimo“ tyrimo, atlikto 2004 – 2005m.(žr. Kazlauskienė, Rinkevičius, 2006), klausimų – kokį vaidmenį Lietuvos išsimokslinusių žmonių migracijoje vaidina jų turimas socialinis kapitalas. Tyrime buvo bandoma išsiaiškinti, kiek įtakos šių žmonių migracijai iš Lietuvos turėjo jų palaikomi ryšiai su priimančiojoje šalyje gyvenančiais asmenimis ir institucijomis užsienyje bei Lietuvoje. Šių tarpasmeninių ir institucionalizuotų ryšių įtaka buvo vertinama penkiais aspektais: informacijos apie darbo ir gyvenimo sąlygas užsienyje perdavimo; informacijos apie užsienio šalies kultūrą ir visuomenės gyvenimo būdą perdavimo; finansinės paramos, darbo paieškos ir gyvenamosios vietos pagalbos požiūriu. Šie veiksniai traktuojami kaip migracijos rėmimas, kuriam padedant migracija vyksta su mažesniais kaštais <...>Nustatyta, kad bendrai socialiniais ryšiais gauta migracijos parama turėjo įtakos aukštos kvalifikacijos žmonėms išvykti į užsienį, tačiau rezultatai taip pat atskleidė, kad ši įtaka mažėja didėjant migrantų išsimokslinimo lygiui. Tai rodo, kad kuo aukštesnė migranto kvalifikacija, tuo mažesnės reikšmės jam turi socialiniais ryšiais gaunama migracijos parama. Aukšta migrantų charakteristikų kokybė (žmogiškasis, intelektinis kapitalas) gali pakeisti socialinio kapitalo, mažinančio migracijos kaštus ir riziką, įtaką migracijos procese ir skatinti šį procesą. Nustatyta, kad migracijos rėmimas ir multiplikacija daugiausia plinta tarp žemesnio išsimokslinimo lygio (bakalaurų) ir didesnė ekonominės motyvacijos migrantų. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThis article deals with the analysis of highly-skilled migration from Lithuania with particular focus on the social context. We test, what role social capital maintained by the migrants with the higher skills plays in their migration abroad. Social capital seen as a whole of social ties between migrants and people abroad, and between migrants and non-migrants left in Lithuania may play important role in the migratory process. Social ties can exercise a sponsorship function in the migratory process and, in such a way, ease, accelerate, and multiply migration flows. The sponsorship of migration (in monetary and non-monetary sense) leads to the reduction of migration risk and maximization of future gains. Thus, social ties manifesting themselves in two dimensions: institutional and interpersonal and their role in the migratory process are analyzed. We analyze the main channels of migration, their manifestation between different migrant groups, and their relationship with the migration push and pull factors. Analysis is based on the empirical research carried out by the authors in 2004 – 2005, which was presented in the previous publication, where push and pull factors of Lithuanian “brain drain” were analyzed (see Kazlauskienė, Rinkevičius, 2006). The article consist of four parts: in the first part theoretical approach of social capital and its role in migratory process is presented; second part presents operationalization of the social capital concept in the empirical research of highly-skilled migration; third part deals with the analysis of factors of social ties and their manifestation between different migrant groups based on the empirical research; in the fourth part comparative analysis of migration push and pull factors and the factors of social ties is made. Keywords: highly-skilled migration, brain drain, social capital, social ties, migration sponsorship. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3542
Updated:
2020-10-23 20:13:53
Metrics:
Views: 41    Downloads: 3
Export: