Žinių organizacijos kompetencijos : valdymo modelių perspektyva

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žinių organizacijos kompetencijos: valdymo modelių perspektyva
Alternative Title:
Intelligent organization competencies: management models perspective
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 788-793
Keywords:
LT
žinių organizacija; Valdymo modelis; Kompetencijos; Organizacijos kompetencijos.
EN
Intelligent organization; Management model; Competencies; Organizational competencies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje identifikuojamos žinių organizacijos valdymo kompetencijos, sąlygojamos pasaulyje vykstančio didelių pasikeitimų ir krizių laikotarpio, tiek politikos, tiek ekonomikos srityse. Straipsnio tikslas – pažvelgti į žinių ekonomikos sąlygomis besitransformuojančią organizaciją, kurios prioritetu tampa informacijos ir žinių valdymas. Ši organizacija identifikuojama kaip žinių organizacija, kuri siekdama sėkmingai veikti privalo įgyti kompetencijas, leidžiančias konkuruoti ir užsitikrinti tvirtas pozicijas globalioje rinkoje. Autoriai žinių organizaciją identifikuoja kaip organizaciją, gebančią kurti bei diegti novacijas, pasiekti, atkoduoti, integruoti, skleisti ir pritaikyti žinias bei informaciją organizacijos veikloje, dinamiškai keistis ar transformuotis, siekiant sėkmingai konkuruoti žinių ekonomikos sąlygomis. Straipsnyje pateikiami integruotas pokyčių valdymo žinių organizacijoje modelis bei integruotas žinių organizacijos kompetencijų modelis, kurie atskleidžia, kaip ir kokiomis priemonėmis žinių organizacija gali sėkmingai veikti transformacijos procesų veikiamoje ekonominėje erdvėje. [Iš leidinio]

ENIn this article authors are identifying the intelligent organization management competencies, circumstanced by deep global changes and crisis period in politics and economic aeries. The aim of the article is to recognize the organization which is retransforming because of knowledge economy and how important is to create the system to manage the information and knowledge in organization. This organization is identified as intelligent organization, which must to get the competencies providing to successful competition and to make a strong lodgement in global market. Intelligent organization is identified as organization able to create and implant innovations, to achieve, recode, integrate, diffuse and use information and knowledge in organization, to change and transform, seeking for the success in the knowledge economy. In the article authors present integrated changes management model in intelligent organization and integrated intelligent organization competencies model. These models provide how and with what instrumentality intelligent organization can successfully proceed in transforming economic space. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22317
Updated:
2018-12-17 12:31:28
Metrics:
Views: 24    Downloads: 12
Export: