Komunikacinė vaikų kompetencija: oficialiojo ir familiariojo registrų mandagumo žymekliai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komunikacinė vaikų kompetencija: oficialiojo ir familiariojo registrų mandagumo žymekliai
Alternative Title:
Communicative competence of children: politeness markers of formal and informal registers
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2020, Nr. 37, p. 112-136
Keywords:
LT
Vaikų kalba; Komunikacinė kompetencija; Mandagumas; Oficialusis registras; Familiarusis registras; Mandagumo žymekliai; Kalbos įsisavinimas.
EN
Children language; Communicative competece; Politeness; Formal register; Informal register; Politeness markers; Language acquisition.
Summary / Abstract:

LTtraipsnyje aptariamos lietuvių vaikų, kurių amžius nuo trejų iki septynerių metų, kalbos ypatybės, koncentruojantis į vieną iš komunikacinės kompetencijos rodiklių – mandagumo normų įsisavinimą. Gilinamasi į vaikų gebėjimą pagal socialinę situaciją vartoti skirtingus registrus ir jiems būdingus mandagumo žymeklius: mandagumo frazes, kreipimosi į pašnekovą formas, prašymus. Straipsnio tikslas – ištirti lietuvių vaikų, kurių amžius nuo trejų iki septynerių metų, mandagumo žymeklių raišką skirtingose socialinėse situacijose, aptarti vaikų gebėjimą vartoti skirtingo formalumo laipsnio registrus. Darbe keliama hipotezė, kad 3–4 metų amžiaus lietuvių vaikai jau yra sukaupę pakankamai komunikacinės kompetencijos vartoti įvairius mandagumo žymeklius ir skirtingus registrus. Tyrimo medžiagą sudaro panašaus amžiaus vaikų pokalbių, įrašinėtų oficialias ir familiarias kalbines situacijas reprezentuojančių vaidmenų žaidimų metu, tekstynas (~ 30 000 žd.), kuriame užfiksuota 77 vaikų kalba. Pagrindinė tyrimo išvada patvirtina hipotezę. Priklausomai nuo žaidimo situacijos, tirtiems vaikams buvo būdinga vartoti oficialios / familiarios raiškos pasisveikinimus / atsisveikinimus ir kitas mandagumo frazes, oficialias / familiarias kreipimosi į pašnekovą formas. Pokalbių analizėje taip pat aptariamos stilistinės variacijos ypatybės ir vaikų polinkis į tiesioginę prašymų raišką tiek oficialiose, tiek familiariose kalbinėse situacijose. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the acquisition of politeness marked among Lithuanian children aged 3 to 7. It analyses children’s ability to use different registers and politeness markers, i.e., politeness phrases, address forms, and requests, based on a social situation. The aim of the research is to investigate the expression of politeness markers of the Lithuanian children aged 3 to 7 in different social situations and to discuss their ability to use registers on different levels of formality. The hypothesis has been proposed that the children aged 3 to 4 years have already acquired sufficient communicative competence to use different politeness markers and registers. The research data consists of a corpus (~ 30,000 words) of conversations of similar age children recorded in role-plays and represents formal and informal linguistic situations. The language of 77 children has been recorded. The main findings of the research support the hypothesis: depending on the game situation, the children used formal/informal greetings/ sayings goodbye and other politeness phrases, formal/informal address forms. The features of stylistic variation and tendency for children to use direct requests in both formal and informal social situations are also discussed in the analysis of conversations. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.sal.1.37.25342
ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91608
Updated:
2021-04-11 16:28:23
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: