Kognityvinės-lingvistinės kilmės vaikų garsų tarimo sutrikimų apibrėžtys, identifikavimas ir diferencinės charakteristikos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Kognityvinės-lingvistinės kilmės vaikų garsų tarimo sutrikimų apibrėžtys, identifikavimas ir diferencinės charakteristikos
Alternative Title:
Definitions, identification and differential characteristics of cognitive-linguistic speech sound disorders in children
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2015, Nr. 2 (33), p. 91-109, 111-130
Keywords:
LT
Foneminis suvokimas; Fonetinio ir fonologinio sutrikimų diferencinės charakteristikos; Fonologinis; Fonologinis sutrikimas; Fonologinis suvokimas; Suvokimas; Vaikų garsų tarimo sutrikimai.
EN
Awareness; Differential characteristics of phonetic and phonological disorders; Phonemic perception; Phonological; Phonological awareness; Phonological disorder; Speech sound disorders in children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama teorinė kognityvinės-lingvistinės kilmės vaikų garsų tarimo sutrikimų koncepto apibrėžties ir struktūros analizė: pristatoma fonologinio sutrikimo apibrėžtis ir požymiai, sutrikimo sąsajos su sakytinės ir rašytinės kalbos sutrikimais, atskleidžiami fonologinio sutrikimo identifikavimo ypatumai bei diferencinės fonetinio ir fonologinio sutrikimų charakteristikos. Teorinių šaltinių analizė atlikta lyginant koncepto reikšmes nacionaliniame ir tarptautiniame kontekstuose. Atlikus mokslinės literatūros, tarptautinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų klasifikacijų analizę išryškėjo sąvokų vartojimo skirtumai, lemiantys sutrikimų identifikavimo ir diferenciacijos sunkumus. Tyrimas atskleidžia vaikų kognityvinės- lingvistinės kilmės, t. y. fonologinio sutrikimo, koncepto sampratą, požymius, sutrikimo identifikavimo ypatumus bei diferencines charakteristikas, siekiant, kad šalyje būtų laikomasi bendros fonologinio sutrikimo koncepto sampratos. [Iš leidinio]

ENThe article presents analysis of the definition and structure of the concept of cognitive-linguistic disorders in children: definition and features of the phonological disorder, links of the disorder to spoken and written language are presented, peculiarities of identification of the phonological disorder and differential characteristics of the phonetic and phonological disorders are revealed. Analysis of theoretical sources has been carried out by comparing the meanings of the concept in national and international contexts. Having carried out the analysis of scientific literature, international classifications of speech and language disorders, it was found out that there were differences in the usage of concepts causing difficulties in identification and differentiation of disorders. The research reveals the conception, features of the concept of cognitive-linguistic origin, i.e. phonological disorder, also identification peculiarities and differential characteristics of the disorder so that a common conception of this phonological disorder would be followed in the country. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59614
Updated:
2018-12-17 14:01:27
Metrics:
Views: 130    Downloads: 42
Export: