Priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir tėvų bendravimas ir bendradarbiavimas (Kauno miesto atvejis)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir tėvų bendravimas ir bendradarbiavimas (Kauno miesto atvejis)
Alternative Title:
Communication and collaboration between pre-school teachers and parents (a case study of Kaunas city)
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2020, Nr.1 (50), p. 6-13
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendravimas ir bendradarbiavimas; Priešmokyklinio ugdymo pedagogai; Tėvai; Tėvai, bendravimas ir bendradarbiavimas; Communication and collaboration; Parents; Pre-school teachers; Pre-school teachers, parents.
Keywords:
LT
Bendravimas ir bendradarbiavimas; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Priešmokyklinio ugdymo pedagogai; Tėvai; Tėvai, bendravimas ir bendradarbiavimas.
EN
Communication and collaboration; Parents; Pre-school teachers; Pre-school teachers, parents.
Summary / Abstract:

LTŠeimos ir ugdymo įstaigos darbuotojų bendradarbiavimas – būtina sąlyga sėkmingam vaiko ugdymui(si), tačiau įtraukti tėvus į ugdymo įstaigos gyvenimą nėra paprasta. Pastebima tendencija, kad tėvai vis mažiau skiria laiko bendravimui su pedagogais, nors vaikų ugdymo(si) sunkumai, prasti rezultatai, elgesio problemos ir kita dažnai įvardijama kaip menko ugdytinių tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo pasekmė. Tyrimo tikslas – išanalizuoti priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir tėvų bendravimą bei bendradarbiavimą. Tyrimas atliktas Kauno miesto 8-iose ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2019 m. lapkričio mėn. Respondentai buvo atrinkti patogiosios atrankos būdu. Tyrime dalyvavo 50 priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų ir 46 pedagogai. Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad svarbiausios kliūtys sėkmingam tėvų ir pedagogų bendravimui ir bendradarbiavimui yra tėvų užimtumas ir nenoras dalyvauti ugdymo veikloje. Tėvai dėl užimtumo ir laiko trūkumo neįtraukiami į bendradarbiavimo veiklą. Pedagogai nenoriai bendrauja telefonu ir internetu, teisindamiesi, kad yra užimti darbine veikla. Tuo tarpu tėvams tai priimtinesnė ir patogesnė bendravimo forma. Tiek pedagogai, tiek tėvai stengiasi bendrauti ir bendradarbiauti taupydami savo laiką, todėl bendravimas ir bendradarbiavimas yra problemiškas, ne visada nuoširdus. Tarp pedagogų ir tėvų nepastebėta glaudaus ryšio, kuris galėtų būti užmezgamas bendrų veiklų metu. Dabartinis tėvų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas yra problemiškas ir dėl to, kad taikoma viena pagrindinė bendravimo ir bendradarbiavimo forma – pokalbiai atvedant ir pasiimant vaiką ir tėvų susirinkimai, kurie organizuojami retai. [Iš leidinio]

ENCollaboration between the family and education staff is a prerequisite for the child’s successful development, but parental engagement in school life is not an easy task. There is a tendency among parents to devote less and less time to communication with teachers, although children’s learning difficulties, poor performance, behaviour problems, etc., are often identified as a consequence of poor parent-teacher collaboration. The aim of this research was to analyze communication and collaboration issues between pre-school teachers and parents. The research was carried out in November 2019 in 8 pre-school education institutions in Kaunas. Respondents were selected using convenience sampling. 50 parents of pre-school age children and 46 teachers took part in the research. Research findings revieled the main barrier to building successful teacher-parent partnerships is that working parents are suffering from work overload and are unwilling to get involved in school activities. Because parents lack time and feel overloaded they do not get involved in activities. Teachers are reluctant to communicate with parents on the phone explaining that it is not easy to fit calls to parents into their day-to-day activities though this form of communication is acceptable and convenient for parents. Teachers and parents alike value time spent communicating and interacting, thus their communication becomes difficult and insincere. No close relationship between teachers and parents arising from common activities was identified. The issue of parent-teacher communication and collaboration is critical since teachers interact with parents only when they bring and collect children and at parents’ meetings, which are seldom held. [From the publication]

DOI:
10.21277/jmd.v50i1.283
ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87000
Updated:
2020-12-17 20:23:18
Metrics:
Views: 114    Downloads: 46
Export: