The Lithuanian public sector organisations : the EU-driven expansion within the domestic arrangements of autonomy and control

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Lithuanian public sector organisations: the EU-driven expansion within the domestic arrangements of autonomy and control
Alternative Title:
Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijos: ES įtakotas plėtimasis nacionalinėje autonomijos ir kontrolės sandaroje
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2009, Nr. 29, p. 18-27
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nustatoma, kas turėjo didesnį poveikį: ar ES, ar nacionaliniai veiksniai, steigiant naujas viešojo sektoriaus organizacijas ir apibrėžiant jų autonomijos bei kontrolės ribas. COBRA 2008 m. apklausos rezultatų ir kitų duomenų analizė parodė, kad ES turėjo gerokai didesnį poveikį viešojo sektoriaus organizacijų daugėjimui nei nacionaliniai veiksniai (valdančiųjų koalicijų ir makroekonominės padėties kaita). Kita vertus, Lietuvo¬ je dominuojanti kontinentinės Europos teisinė tradicija turėjo gerokai didesnį poveikį organizacijų autonomijos ir kontrolės tvarkai nei ES. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Europeizacija; Naujoji viešoji vadyba; Viešojo sektoriaus organizacijos; Autonomija; Kontrolė; Europeanisation; New Public Management; Public sector organisations; Autonomy; Control.

ENThe paper seeks to assess, whether the EU or the domestic factors had a stronger impact on the proliferation of public sector organisations and on the degree of their autonomy and control. The results of the COBRA 2008 survey indicate that the EU was the main driving force behind the setting up of public sector organisations in Lithuania. The impact of domestic factors (changes in the governing coalitions and macroeconomic developments) was considerably smaller and not consistent. However, the degree of autonomy and control of the Lithuanian public sector organisations is largely explained by the dominating continen¬ tal European legal tradition rather than the EU pre- and post-accession processes. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23820
Updated:
2018-12-17 12:36:44
Metrics:
Views: 27    Downloads: 4
Export: