Žemės ūkio paskirties žemės valdymo ir naudojimo pertvarkos 1991-2007 m. laikotarpiu teisiniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemės ūkio paskirties žemės valdymo ir naudojimo pertvarkos 1991-2007 m. laikotarpiu teisiniai aspektai
Alternative Title:
Legal aspects of agricultural land use and administration reformation during 1991-2007
Vėliau paskelbta leidinyje: Žemės reformos vertinimas / sudarė Pranas Aleknavičius. Vilnius : Baltijos kopija, 2020. P. 12-35
Keywords:
LT
Nuosavybė / Ownership.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami teisės aktai, kurių pagrindu Lietuvos Respublikoje nuo 1991 m. vykdomas žemės nuosavybės bei naudojimo santykių pertvarkymas – nuosavybės teisių į žemę atkūrimas, valstybinės žemės ūkio paskirties žemės privatizavimas, žemės ūkio struktūrų transformacija. Šių esminius ekonominius ir socialinius pokyčius sukėlusių įstatymų tarpusavio suderinimas išnagrinėtas atsižvelgiant į jų atitiktį pagrindiniams agrarinės reformos uždaviniams. Įstatymų įgyvendinimo pasekmės apibūdintos pagal dvi alternatyvas – agrarinės krypties įstatymų nuostatas (galiojusias 1991-1996 m.) ir restitucinės krypties įstatymų nuostatas (galiojančias nuo 1997 m ). Analizuojant žemės ūkio paskirties žemės pertvarkymą įvertinta tai, kaip buvo derinami skirtingi pretendentų gauti žemę interesai, kaip teisės aktai sudarė sąlygas pažangioms žemės ūkio struktūroms formuoti, kaip buvo užtikrinamas racionalus žemės naudojimas.Agrarinės krypties įstatymai daugiau atitiko valstybės interesus pertvarkyti žemės ūkio paskirties žemės naudojimą, o restitucinės krypties įstatymai leido patenkinti didesnio skaičiaus pretendentų prašymus įsigyti žemės sklypus kaip nekilnojamojo turto objektus. Tačiau tai pablogino žemės naudojimo būklę. Tolesnis valstybinis privačios žemės valdymo ir naudojimo reguliavimas galimas tik tada, jeigu tai bus pagrįsta viešojo intereso poreikiu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nuosavybės teisė; Ūkių žemėnaudos; Žemės reforma; Land reform; Ownership; Ownership right.

ENRequirements of legal acts regulating reformation of land ownership and use relations – ownership rights restoration, privatization of the State agricultural land and agricultural structures transformation since 1991 are analyzed in the article. Conformity of legal acts which started these essential economical and social changes was analyzed taking into account their fulfilment of main tasks of agrarian reform. Consequences of legal acts implementation were described by two alternatives – provisions of agrarian trend laws (valid in 1991-1996) and provisions of restitution trend laws (valid since 1997). Analyzing reformation of agricultural land matching of pretenders' interest to acquire land, legal acts provisions for progressive agricultural structures formation and rational land use assurance were evaluated. Agrarian trend laws were more suitable for the State interest to reorganize agricultural land use, while restitution trend laws allowed fulfilling a larger number of pretenders' applications to acquire land. Provisions of these laws worsened land use state. The State land use and administration regulation in the future will be possible only if it is based on public interest. [From the publication]

ISBN:
9786094171925
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47579
Updated:
2021-01-10 17:46:51
Metrics:
Views: 21    Downloads: 2
Export: