Pažaislio kamaldulių vienuolyno restauravimas: klaidos ir rezultatai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pažaislio kamaldulių vienuolyno restauravimas: klaidos ir rezultatai
Alternative Title:
Restoration of Camaldoli monastery in Pažaislis: mistakes and results
In the Journal:
Meno istorija ir kritika [MIK] [Art History & Criticism]. 2005, 1, p. 82-89
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Apsauga ir restauravimas / Preservation and restoration; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTPažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio kompleksinių restauravimo darbų pradžia – 1969 m. architektės Stefanijos Čerškutės parengtas „ Pažaislio ansamblio restauracijos ir pritaikymo Kauno Valstybinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus filialui projektas. Pažaislio vienuolyne įvairūs konservavimo, restauravimo ir atkūrimo darbai vykdomi jau trisdešimt penkerius metus, bet iki šiol atliktų darbų kokybė nė karto nebuvo įvertinta paveldosaugos aspektu. Tad iš esmės pirmą kartą, pasirinkus tam tikrus vertinimo kriterijus, bandoma aptarti ir įvertinti šiame komplekse atliktų paveldosaugos darbų kokybę. Pagal paveldo apsaugą reglamentuojančius dokumentus pagrindiniu vertinimo kriterijumi nustatytas kultūros vertybės autentiškumas (sumanymo, formos, medžiagos, atlikimo būdo, aplinkos ir funkcijos aspektai). Pažaislio vienuolyno ansamblyje skleidžiasi baroko pilnatis, tapybą, skulptūrą ir architektūrą skiriančios ribos čia tarsi tirpsta. Šio didžiulio objekto struktūra labai sudėtinga, o atliktų darbų apimtys ir įvairovė įspūdingi. Todėl naudingiausia pasirinkti kurią nors vieną Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios patalpą ir jos pavyzdžiu aptarti svarbiausias paveldosaugos problemas viso ansamblio kontekste. Straipsnyje aptariama choro patalpa, kurios interjero restauravimo ir pritaikymo paveldosaugos problemos atsikleidžia trim pagrindiniais lygmenimis: sienų tapybos bei stiuko lipdybos restauravimas ir erdvės tvarkymas.Reikšminiai žodžiai: Pažaislis; Kamaldulių vienuolynas; Restauravimas; Konservavimas; Atkūrimas; Rekonstrukcija; Pažaislis.

EN“The project of restoration and adaptation of Pažaislis ensemble for the branch of the National M. K. Čiurlionis Art Museum in Kaunas” has initiated a range of complex restoration work of Pažaislis Camaldoli monastery ensemble. Various services of conservation, restoration and reconstruction have been provided for 35 years, no one has evaluated the quality of the results in terms of the heritage preservation yet. According to the documents determining the concept of heritage preservation, the authenticity of cultural assets is one of the main criteria with regard to its concept, form, materials, construction methods, aspects of surrounding and functions. The structure of this large object is very complex and the volume and variety of work is impressive. Therefore the interior of St Virgin Mary Visitation Church was chosen. It turned out that the heritage issues had to be addressed on three main levels of restoration and adaptation: 1) restoration of murals, 2) restoration of stucco mouldings, 3) the arrangement of the surrounding space. Therefore the article discusses in great detail restoration of frescos, in the first place and then restoration of stucco mouldings by highlighting the characteristic shortcomings, main issues and results. Having evaluated these aspects in terms of the authenticity criterion it was admitted that the quality of fresco restoration was high. The article analyses renovation of the choir, the chancel, the chapels and the sub-dome space (e.g. restoring the wall partition and the structure of the altar side in the church replacing the floor-cover of the sub-dome space, etc.).

ISSN:
1822-4555; 1822-4547
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1491
Updated:
2018-12-17 11:34:28
Metrics:
Views: 76    Downloads: 8
Export: