Šventojo Benedikto gyvenimo freskos Pažaislio kamaldulių vienuolyne

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šventojo Benedikto gyvenimo freskos Pažaislio kamaldulių vienuolyne
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2007, 52, 133-144 p
Keywords:
LT
Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Ikonografija / Iconography; Religinis menas / Religious art; Šventieji / Saints; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTPažaislio kamaldulių vienuolyno puošybos programoje plėtojama šventojo Benedikto tema sutampa su Tridento visuotinio Bažnyčios Susirinkimo patvirtintu šventųjų garbinimu, tačiau čia jos pasirinkimą ir pobūdį pirmiausia lėmė Monte Pacis (Ramybės Kalno) kamaldulių vienuolyno bei asmeninės fundatoriaus Kristupo Paco intencijos. Šio straipsnio tikslas - ištirti tik paties šv. Benedikto gyvenimo freskas, kurios, išskyrus vieną, anksčiau nebuvo net aprašytos. Daugiausia jų yra rytinėje Šventųjų Vartų patalpoje, po vieną - bažnyčios prieangyje ir refektoriuje. Šis, apie šv. Benediktą įvairiapusiškai pasakojantis monumentaliosios dailės ciklas, netgi nepaisant nebeatkuriamų ženklių medžiaginių netekčių dabartinėje Lietuvos teritorijoje yra pats išsamiausias. Pagrindinėje ciklo dalyje - Šventuosiuose Vartuose, per nepaprastus įvykius vaizdžia ir įtikinama menine forma atskleidžiamas šv. Benedikto kelias į šventumą. Tose freskose, kurios po vieną atskirose patalpose įsilieja į bendrą vienuolyno idėjinę programą, išryškinamas didžiajai idėjinei programai svarbus aspektas. Pagrindiniai šaltiniai, kuriais remtasi aiškinantis freskų siužetus, yra du: Grigaliaus Didžiojo knyga Apie garbingojo abato Benedikto gyvenimą ir stebuklus ir Jokūbo Voraginiečio Aukso legenda.Reikšminiai žodžiai: Sakralinė; Freskos; Vienuolynai; Kamalduliai; Šventieji; Gyvenimas; Vaizdavimas; Pažaislis; Vienuoliai; Ikonografija; Frescoes; Camaldulese; Saints; Iconography.

ENThe subject of St. Benedict explicated in the decoration programme of the Camaldulese Monastery in Pažaislis is congruous with the veneration of Saints, which has been validated in the Ecumenical Council of Trent. However, the intentions of the Camaldulese Monastery of Monte Pacis (Mount Peace) and personal intentions of the founder and patron Christopher Pacas determined the ideas and character of the decoration programme in the first instance. This article aims to explore the frescoes of the life of St. Benedict. The greatest number of them are located in the eastern room of the Holy Gates. One fresco is in the church porch, and one is in the refectory. Also, the stone statue of this Saint, which formerly decorated the Great Gate, is included. The method of icon-theology is used for the study of the frescoes. Therefore, the iconographical subjects of the frescoes is first educed, and the dominating aspect of each fresco is highlighted during the research; moreover, the notional interrelationship among separate subjects is established. As a result, the spiritual matter of St. Benedict's theme is revealed. Two helpful sources were: the book by Gregory the Great "About the Life and Miracles of the Venerable Abbot Benedict" and "Golden Legend" by Jacobus de Voragine. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11808
Updated:
2020-08-30 19:53:04
Metrics:
Views: 56    Downloads: 2
Export: