Metalingvistika : nekalbininkų kalbotyra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metalingvistika: nekalbininkų kalbotyra
Alternative Title:
Metalinguistics: non-linguistics' linguistics
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2012.
Pages:
399 p
Series:
Bibliotheca actorum humanitaricorum Universitatis Saulensis; 13
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Metalingvistika; Metakalbinis komentaras; Naivieji kalbėtojai; Folk linguistics; Metalinguistic commentary; Naive speakers.
Contents:
Pratarmė — 1. Nekalbininkų kalbotyros objektas. Kalbinė sąmonė ir savimonė. Metakalba. Metakalbinė funkcija. Liaudies kalbotyra ir nekalbininkų kalbotyra. Poetinė lingvistika. Nekalbininkų požiūris į kalbą. Tiriamoji medžiaga, tyrimų pobūdis. Metakalbiniai komentarai: terminai ir sąvokos, sandara, stilistika, tipologija ir klasifikacija — 2. Kalbinės raiškos paieškų refleksija. Svarstymas, kaip pasakyti. Raiškos korekcija. Abejojimas dėl raiškos tinkamumo. Raiškos variantų konstatavimas ir apibūdinimas. Raiškos pabrėžimas. Įsitikinimas raiškos gerumu — 3. Žodžio reikšmės ir kilmės aiškinimas. Žodžio reikšmės aiškinimas. Žodžio kilmės aiškinimas. Žodžio konotacijų nurodymas. Nekalbininkų rankose – žodynas — 4. Stilistinė informacija apie kalbinę raišką. Funkciniai stiliai ir kitos kalbėsenos atmainos. Emocinis, estetinis, etinis ir kitoks kalbinės raiškos vertinimas. Asmenvardžių ir vietovardžių vertinimas. Komunikaciniai kalbos ypatumai — 5. Kalbos kitimo refleksija. Kalbos senoviškumo nuorodos. Kalbos dabartiškumo nuorodos — 6. Raiškos šaltinio nuorodos. Kaip kuria kalba (kuriame krašte) sakoma. Kaimo ir miesto kalba. Vyrų ir moterų kalba. Senų ir jaunų kalba. Etninių Lietuvos kraštų kalba (regioninės tarmės). Profesinė kalba. Asmens kalba — Baigiamosios pastabos — Šaltiniai — Literatūra — Autoriaus publikacijos nekalbininkų kalbotyros tematika — Pavardžių rodyklė — Summary.
Keywords:
LT
Metakalbinis komentaras; Metalingvistika; Naivieji kalbėtojai.
EN
Folk linguistics; Metalinguistic commentary; Naive speakers.
Reviews:
ISBN:
9786094301810
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50797
Updated:
2020-05-22 20:06:22
Metrics:
Views: 49    Downloads: 3
Export: