Suaugusiųjų švietimo kaitos tendencijos šiuolaikinių socialinių, edukacinių pokyčių kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suaugusiųjų švietimo kaitos tendencijos šiuolaikinių socialinių, edukacinių pokyčių kontekste
Alternative Title:
Experience-based education in the context of the changes in adults education
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2003, Nr. 1, p. 90-97
Keywords:
LT
Suaugusiųjų švietimas, nuolatinis mokymasis, mokymasis visą gyvenimą, švietimo sistema; Suaugusiųjų švietimas, nuolatinis mokymasis, mokymo ir mokymosi paradigmos.
EN
Adult education, lifelong learning, Life-long learning, educational system; Adult education, lifelong learning, teaching and learning paradigm.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama problema – Lietuvos suaugusiųjų švietimo tendencijos socialinių, edukacinių pokyčių kontekste. Tikslas – atskleisti suaugusiųjų švietimo sampratą per mokymo ir mokymosi paradigmų kaitą, svarbiausias suaugusiųjų švietimo tendencijas socialinių, edukacinių pokyčių kontekste. Išryškinta, kad informacinės visuomenės formavimasis, mokslo ir technologijų pažanga, ekonomikos tapsmas tarptautine, sociokultūriniai, edukaciniai procesai suponuoja pokyčius visose švietimo grandyse ir ypač suaugusiųjų. Suaugusiųjų švietimas gali padėti socialinei ir kultūrinei, ekonominei ir politinei, mokslinei ir edukacinei visuomenės plėtrai. Mokymo ir mokymosi paradigmų kaita, visą gyvenimą trunkančio mokymosi koncepcija išplečia suaugusiųjų švietimo sampratą, įneša naujų interpretacijų. Dėl savo atvirumo, lankstumo, mobilumo vis didesnę reikšmę įgyja neformalus suaugusiųjų švietimas. IKT suaugusiųjų švietime atveria neribotas mokymosi galimybes, tačiau dėl IKT nepakankamos infrastruktūros, žemo daugelio suaugusiųjų kompiuterinio raštingumo, prieigų prie IKT stokos ryškėja profesinės ir socialinės individų atskirties pavojai. Orientuojantis į Europos suaugusiųjų švietimo patirtį, Lietuvoje būtina esminė suaugusiųjų švietimo kaita, orientuojantis į modernios nuolatinio švietimo sistemos kūrimą. Aktuali problema – suaugusiųjų švietimo kaitos valdymo strategijos. Nesant švietimo sistemos grandžių dermės, sisteminiai pokyčiai suaugusiųjų švietime sunkiai prognozuojami.

ENIn the context of educational and socio-cultural changes adult education is one of the most relevant questions for society, policy, enlightenment and citizens of 21st century these days. Life-long learning turns to the substantial principle of educational system and substantially polarizes to contemplate the policy of adult education, its importance, strategies, methods and other topical questions. Informal adult education should gain more importance. The method of learning from experience is offered by informal education. The relevance of experience in adult education enables to broaden the variety of teaching forms, to create a more effective learning process. Grown-ups learn passing particular stages: concrete experience, reflective contemplation, abstract conceptualisation and active experimentation. The cycle of experience-based education proves relevance of experience and its role in life and studies. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36579
Updated:
2018-12-17 11:15:07
Metrics:
Views: 20    Downloads: 6
Export: