Darbo rinkos profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo rinkos profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas Lietuvoje
Alternative Title:
External quality assessment of Lithuanian labour market vocational training
In the Journal:
Pedagogika. 2007, 85, p. 173-180
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama darbo rinkos profesinio mokymo kokybės išorinio vertinimo raida ir būklė Lietuvoje. Didelis dėmesys skiriamas kokybės sampratos ir kokybės vertinimo problemos analizei: pateikiamos įvairios kokybės sampratos ir populiariausios kokybės koncepcijos, nagrinėjami įvairūs mokymo kokybės vertinimo teoriniai aspektai. Autorės išsamiai apžvelgia darbo rinkos profesinio mokymo kokybės vertinimą Lietuvoje, jį suskirstydamos į tris etapus: pasirengiamąjį (nuo 1997 m., kuomet buvo pradėti rengti svarbūs teisės aktai, reglamentuojantys darbo rinkos profesinį rengimą ir jo priežiūrą), įgyvendinimo (nuo 2000 m., kuomet buvo patvirtinta ir įgyvendinta Darbo rinkos profesinio mokymo tvarka) ir tobulinimo (nuo 2004 m.). Analizuojama darbo rinkos profesinio mokymo išorinio kokybės vertinimo dabartis ir perspektyvos: dabartiniai mokymo įstaigų ir mokymo programų vykdymo kokybės vertinimų kriterijai, profesinės mokymo sistemos pasiekimai, numatomi būdai gerinti mokymo programų ir mokymo turinio kokybės vertinimą. Autorių teigimu, šiuo metu vykdomas vien išorinis kokybės vertinimas, orientuotas tik į mokymo turinio realizavimą nenumatant mokymo institucijos vadybinės veiklos kokybės vertinimo, yra nepakankama priemonė siekiant užtikrinti darbo rinkos profesinio mokymo kokybę. Kuriant kokybės užtikrinimo sistemą, būtina atlikti vidinį ir išorinį kokybės vertinimą. Straipsnyje pateikiamos rekomendacijos siekiant darbo rinkos profesinio mokymo kokybės.

ENThis article presents the external quality assessment of Lithuanian Labour market vocational training. The aim of article is to survey the evolution and situation of the external quality assessment of Labour market vocational training in Lithuania. Research object is the external quality assessment in Labour market vocational training. The tasks are: to review various theoretical concepts of quality; to make review based on historical approach of policy making and legislation related to the external quality assessment of Lithuanian Labour market vocational training, to analyze future perspectives of policy in that field. Research methods are analysis of literature and documents, supervision. This article presents various quality conceptions and most popular theoretical dimensions (aspects) of vocational training quality assessment. Also there is a historical review of vocational training quality assessment in Labour market. It is divided in to preparation-planning stage-period (from 1997), implementation stage (from 2000) and development stage (from year 2004). The current situation and perspectives, of Labour market vocational training external quality assessment, are analyzed. Conclusions, analysis of documents that are already prepared and under preparation on Labour market and training system revealed external quality assessment strictly orientated only on realizing the content of training and not foreseeing the qualitative assessment of training institution management. The recommendations on improving Labour market vocational training external quality assessment are proposed. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17291
Updated:
2018-12-17 12:03:29
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: