Socialinių mokslų srities studentų savarankiškos veiklos raiška universitetinėse studijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių mokslų srities studentų savarankiškos veiklos raiška universitetinėse studijose
Alternative Title:
Manifestation of social sciences students' independent activity at university studies
In the Journal:
Pedagogika. 2010, 97, p. 43-49
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study.
Summary / Abstract:

LTSavarankiška veikla reikalauja iš studento, kad jis būtų savarankiška, kūrybiška asmenybė, kuri gebėtų kritiškai mąstyti. Pagrindinė aukštųjų mokyklų funkcija yra „rengti studentus būsimai veiklai, ugdyti jų kūrybines galias, kritinį mąstymą, problemų sprendimo ir dalykinio bendravimo įgūdžius" [6]. Šie gebėjimai ugdomi pasitelkiant įvairias mokymo(si) teorijas. Remiantis biheviorizmo bei kognityvizmo teorijų požiūriu, besimokančiojo savarankiškumas mokymo(si) proceso metu yra minimalus, jam reikalingas paskatinimas bei pagalba iš išorės. Humanizmo bei konstruktyvizmo požiūriu besimokančiajam yra suteikiama daugiau laisvės, nes čia besimokantysis apibūdinamas kaip atsakinga asmenybė, kuri nori ir gali veikti be kitų paskatinimo bei pagalbos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Universitetinės studijos; Savarankiška asmenybė; Savarankiškumas; Savarankiškas mokymasis; Savarankiška veikla; Academic studies; Independent personality; Autonomy; Independent learning; Independed activity.

ENAt school schoolchildren are encouraged to learn self-dependently therefore the learning plan and content become of much importance. Particularly a strong need for independence manifests at university as here students are instructed how to learn and required an appropriate level of independency. Having started studies at university the ability to act independently, i.e. to learn independently, is lacking. Problem. The independence level of learners who have started their university studies is very different. It is important to analyze the manifestation of independent activity level that makes influence to further learning success and learners' activities. Object - manifestation of university students' independent activity. Aim - to clarify the attitude of 1s t and 2 n d year students of social sciences towards the manifestation of independent activity at university studies. Research question: how much does the attitude towards the manifestation of independent activity at university studies differ among the 1s t and 2n d year students of social sciences? Objectives: 1. Review the concepts of independence, independent personality and independent learning. 2. Determine the level of independence predominating at bachelor studies. 3. Single out the learning / teaching theories which dominate at university social science studies. 4. Evaluate the attitude towards the independent activity in study process of 1-2 years students of social sciences.Methods — analysis of literature resources and documents, documents content analysis, questionnaire, exploratory research. Statistical date processed with MS Excel program and SPSS (Statistical Package for Social Sciences) version 16.0. Vilkokson criterion, values averages were applied. Data was statistically processed using the method of descriptive statistic. The empirical research helped to reveal that the opinion upon the independent activity at university studies is different among the first and second years students. Therefore it is relevant to pay a considerable regard to the development of basic competencies which are very important and necessary for learner as they impact his / her activity and leaning success at university studies. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25007
Updated:
2018-12-17 12:41:28
Metrics:
Views: 19    Downloads: 4
Export: