Svidrų kultūra Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Svidrų kultūra Lietuvoje
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2005, t. 29, p 133-170
Keywords:
LT
Akmens amžius; Baltarusija (Belarus); Ukraina (Ukraine); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama Svidrų kultūros objektų Lietuvoje medžiagos analizė. Svidrų kultūra yra viena iš pirmųjų ryškesniųjų bei detaliau tyrinėtų akmens amžiaus kultūrų. Centrinė šios kultūros paplitimo teritorija – dabartinės Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos ir Šiaurės Ukrainos teritorijos. Remiantis Lietuvos ir Lenkijos tyrinėtų paminklų medžiaga, Svidrų kultūrą galima suskirstyti į du kultūrinius-chronologinius etapus: ankstyvąjį (vėlyvojo Driaso pirmoji pusė) ir vėlyvąjį (vėlyvojo Driaso antroji pusė – Preborealio pradžia). Lietuvoje šiuo metu žinoma daugiau nei 140 šios kultūros gyvenviečių ir didesnių radimviečių, kuriose iš viso rasta daugiau nei 700 svidrinių antgalių. Ypač didele Svidrų kultūros kompleksų gausa išsiskiria piečiau Neries ir Nemuno linijos esantis regionas, keletas didesnių santalkų atsekama Šventosios žemupio, Žeimenos aukštupio ir vidurupio baseinuose, Biržulio ežervietės pakrantėse. Likusioje šalies dalyje, ypač Šiaurės Lietuvoje ir pajūrio žemumos ruože, dėl netolygaus ištirtumo Svidrų kultūros gyvenviečių ir pavienių radinių aptinkama ženkliai rečiau. Lietuvos teritorijoje yra rasta ir keletas pereinamojo tipo iš paleolitinės Svidrų į mezolitinę Kundos kultūrą gyvenviečių. Baigiamojo Svidrų kultūros etapo transformacija truko tik porą šimtų metų: šio etapo pagrindu Rytų Baltijos regione susiformavo posvidrinė Kundos, o Volgos ir Okos tarpupyje – gimininga Butovo mezolitinė kultūra. Su posvidrine kultūrine tradicija siejamas ir visas didžiulių Šiaurės Rytų Europos dykviečių apgyvendinimas iki pat Uralo priekalnių.Reikšminiai žodžiai: Finalinis paleolitas; Svidrų kultūra; Archeologiniai radiniai; Titnago industrija; Final Palaeolithic; Swiderian Culture; Archaeological artefacts; Flint industry.

ENThe paper presents analysis of the material relating to objects of the Swiderian culture in Lithuania. The Swiderian culture is one of the first more distinct Stone Age cultures that have been subject to more detailed analysis. The central area of the spread of this culture includes the territories of present-day Poland, Lithuania, Belarus and Northern Ukraine. Based on the material of monuments investigated by Lithuania and Poland, the Swiderian culture may be divided into cultural-chronological phases: the early phase (the first half of the Late Drias) and the late phase (the second half of the Late Drias – the beginning of the Pre-Boreal phase). Currently, more than 140 settlements and larger sites of this culture are known in Lithuania where over 700 Swiderian blades have been discovered. The region south of the Neris and the Nemunas line particularly abounds in complexes of the Swiderian culture. Several larger conglomerations of this culture are traced in the lower reaches of the Šventoji, in the basins of the Žeimena upstream and midstream regions, and on the shores of Lake Biržulis. The inconsistent investigations in the remaining part of the country, especially in Northern Lithuania and along the coastline, have discovered a considerably smaller number of Swiderian culture settlements and individual items. Several settlements of the transitional type between the Palaeolithic Swiderian culture and the Kunda Culture have also been found in the territory of Lithuania. Transformation of the final phase of the Swiderian culture only lasted for a couple of centuries, giving rise to the post-Swiderian Kunda culture in the Eastern Baltic region.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4908
Updated:
2013-04-28 16:09:36
Metrics:
Views: 71    Downloads: 15
Export: