Bromės (Liungbiu) kultūra Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bromės (Liungbiu) kultūra Lietuvoje
Alternative Title:
Brommian (Lyngby) finds in Lithuania
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2004, t. 25, p. 17-44
Summary / Abstract:

LTXX a. 3 - 4 dešimtmetyje pagal Nrre Lyngby radinius Jutlandijos pusiasalyje (Danija) šiaurės vakaruose buvo išskirta Liungbiu (dan. Lyngby) (Bromės) kultūra. Turimi duomenys leidžia tvirtinti, kad Lietuvos teritorijoje šiuo metu yra aptikta daugiau nei 30 Bromės kultūros dirbinių radimviečių ir gyvenviečių. Bromės kultūros gyvenviečių yra aptinkama beveik visoje Lietuvoje, o ypatingai pietinėje jos dalyje. Aleriodo laikotarpio viduryje, t.y. X tūkst. pr. Kr. antrojoje pusėje į Lietuvos teritoriją galėjo atklysti Bromės kultūros atstovai. Išsamesnių Bromės kultūros gyvenviečių tyrimų yra tikimasi ateityje, nes šiuo metu Lietuvos archeologai naudojasi tik fragmentiško pobūdžio paviršine medžiaga.Reikšminiai žodžiai: Bromė; Lingbiu; Brommian; Lyngby.

ENIn the twenties and thirties of the 20th century, referring to the findings of Nrre Lyngby, the Lyngby culture was distinguished in the Northwestern part of the Jutland peninsula (Denmark). The available data provide the possibilities to state that more than 30 places of findings of Lyngby culture articles and settlements have been found on the territory of Lithuania. The settlements are being found throughout Lithuania, especially in the Southern part. Representatives of the Lyngby culture could have come to the territory of Lithuania in the middle of the Aleroid period, i. e. ten thousand years B. C.. More comprehensive examinations of the settlements of the Lyngby culture are expected in the future, since at present Lithuanian archeologists use only the fragmentary surface materials.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15405
Updated:
2013-04-28 18:14:03
Metrics:
Views: 69    Downloads: 17
Export: