Titnago kasimo ir apdirbimo dirbtuvės prie Titno ežero

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Titnago kasimo ir apdirbimo dirbtuvės prie Titno ežero
Alternative Title:
Flint mining sites and workshops at lake Titnas
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2012, t. 13, p. 66-83
Keywords:
LT
Medininkai; Varėna; Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi Titno ežero titnago kasimo ir apdirbimo vietų archeologinių tyrinėjimų rezultatai. Šios vietos yra Pietų Lietuvoje, Varėnos rajone, Titno ežero rininio klonio rytiniame gale, abipus žvyrkelio Varėna–Rudnia ir Žvirgždynės upeliuko. 1998-2008 m. tyrinėjimų metu aptiktos 9 titnago kasimo vietos, iš kurių 4 titnagas buvo apdirbamas. Viso vietos datuojamos Paleolito pabaiga: 5 vietos datuojamos pirmąja 10 tūkstantmečio prieš Kristų puse (Svidrų kultūra), 3 - pirmąja 11 tūkstantmečio prieš Kristų puse (Bromės kultūra). Visur rasta daug titnago, tačiau išsiskiria Bromės kultūros vietos, kur visas miško kilimas padengtas apdirbto titnago likučiais. Viena Bromės kultūros vieta laikoma unikalia. Tai rininės ežervietės aukštutinės terasos pakraštyje tyrinėta aikštelė A. 12 m2 plote iškasta apie 6 708 titnago radinių, kurie leidžia rekonstruoti titnago skaldymo procesą – naudota tiesioginio smūgio ir minkšto skėlimo technika. Aikštelėje C aptiktos kelios titnago kasimo duobės, kurios buvo eksploatuojamos ilgesnį laiką, tad sienos buvo sutvirtintos mediniais rąsteliais. Nustatyta, kad gilioms duobėms kasti labiausiai tiko kalvos šlaitai. Ištirtas 10 m2 plotas, kuriame surinkta apie pusė milijono titnago radinių, svėrusių apie toną. Didžiąją dalį radinių sudaro įvairaus dydžio nuoskalos, nedaug rasta skelčių, keli šimtai skaldytinių, tarp kurių vyrauja šiurkštūs viengaliai skaldytiniai. Jokių įprastų gyvenvietėms dirbinių nerasta.Reikšminiai žodžiai: Archeologiniai radiniai; Kasykla; Medininkų/Warthe ledynas, Bromės kultūra; Paleolitas; Priešistorė; Svidrių kultūra; Titnagas; Titnago dirbiniai; Titnago kasyklos; Titno ežeras; Archaeological find; Brommian culture; Flint; Flint mining site; Flint products; Lake Titnas; Medininkai/Warthe glaciation; Mine; Palaeolithic; Prehistory; Swiderian Culture.

ENThis article presents results of archaeological researches of flint mining and processing sites at Titnas lake. These sites are in Southern Lithuania, Varėna's district, in the Eastern end of rine valley of Titnas lake, on both sides of Varėna–Rudnia gravel road and Žvirgždynė runlet. During researches implemented from 1998 to 2008 nine sites of flint digging were discovered, 4 of which also had processing sites. All of these sites date back to the end of Palaeolithic era: 5 sites date back to the first half of 10th millennium BC (Swiderian culture), while 3 date back to the first half of 11 millennium BC (Bromme culture). All sites included large amounts of flint; however, sites of Bromme culture have the whole forest covered by pieces of processed flint. One of the sites of Bromme's culture is unique. It is a site A explored on the edge of upper bench of rine lake. The area of 12 m2 included around 6,708 flint findings, allowing to reconstruct the process of flint splitting (people were using the technique of direct impact and soft splitting). Site C included a few flint digging holes, which were used for a longer time and had walls reinforced by wooden logs. It was determined that hilly slopes had been used for the digging of deep holes. The research covered the area of 10 m2, in which around half a million flint findings weighing about one tonne were discovered. The majority of findings consist of different size flakes, not many blades, and several hundreds of cores, dominated by rough cores with one end. No ordinary articles common to settlements were found.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52258
Updated:
2018-12-17 13:32:04
Metrics:
Views: 98    Downloads: 5
Export: