Lietuvos mezolito gyvenviečių periodizacija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos mezolito gyvenviečių periodizacija: disertacija
Alternative Title:
Periodization of Lithuanian settlements of the Mesolithic period
Publication Data:
Vilnius, 1998.
Pages:
173 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m. ) - Vilniaus universitetas, 1998. Bibliografija.
Keywords:
LT
Akmens amžius; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology).
Summary / Abstract:

LTDarbe modeliuojama Lietuvos mezolito gyvenviečių kultūrinę – chronologinę periodizacija. Lietuvoje mezolitas skirstomas į ankstyvąjį, vidurinį ir vėlyvąjį periodus. Detalesnė periodizacija galima preliminarių hipotezių lygyje. Mezolito laikotarpiu Lietuvoje išskiriamos 4 stambios kultūrines grupes, dalinai apimančias chronologinius nagrinėjamo laikotarpio etapus. Vėlyvajai Svidrų kultūrai priskirtinos tik dvi gyvenvietės. Remiantis gamtamokslinėmis datomis ir Š-R Lenkijos ir Lietuvos gyvenviečių Vėlyvoji Svidrų kultūra gyvavo preborealio laikotarpio pradžioje. Ankstyvojo mezolito Kundos kultūra Pabaltijyje buvo preborealio laikotarpio viduryje – antrojoje pusėje. Preborealyje pasirodžiusios Kudlajevkos ir Komornicos kultūros Lietuvos teritorijoje gyvavo ir borealio laikotarpio pirmojoje pusėje. Kartu su kitomis, Kudlajevkos ir Komornicos kultūros priklauso Duvenzė kultūrinei sričiai paplitusiai ankstyvajame mezolite Vidurio Europos šiaurinėje dalyje. Giminiškos Kudlajevkos ir Komornicos kultūrų junginio gyvenvietės Lietuvos teritorijoje priskirtinos Kudlajevkos ir hibridinei Stanivogos tipo grupei. Visumoje Lietuvos teritorija priskirtina Kudlajevkos kultūrai ir jai giminiškų grupių arealui. Janislavicų kultūra pasirodė borealio laikotarpyje. Vėlyvajame mezolite, atlančio laikotarpiu (AT1) Janislavicų kultūros gyventojai kolonizavo viso Rytų Pabaltijo teritoriją. Lietuvoje susikūrė Vakarų ir Pietų lokaliniai kultūros variantai. Vėliau, V tūkst. pr. Kr. šios kultūros vėlyvojo mezolito pagrindu formavosi vietinės neolitinės Narvos ir Nemuno kultūros.

ENThe article models cultural chronological periodization of Lithuanian settlements of the Mesolithic period. The Mesolithic period in Lithuania can be divided into early, middle and late stages. A more detailed periodization is possible on the level of preliminary hypotheses. During the Mesolithic period in Lithuania 4 large cultural groups can be distinguished. Only two settlements can be ascribed to the Late Svidrian culture. Basing on natural history dates the Late Svidrian culture of both North-East Polish and Lithuanian settlements existed at the beginning of the Preboreal period. Kunda culture of the Early Mesolithic period in the Baltic region existed in the middle – the second half of the Preboreal period. Cultures of Kudlayevka and Komornitsa, which appeared in the Preboreal period in the territory of Lithuania, existed in the first half of the Boreal period. Cultures of Kudlayevka and Komornitsa together with others belonged to Duvenzė cultural areal that expanded in the Early Mesolithic period in the northern part of Central Europe. On the whole the territory of Lithuania could be ascribed to Kudlayevka culture and the areal of the groups close to it. Janislavitsa culture appeared in the Boreal period. During the Late Mesolithic period, in the Atlantic period (AT1) inhabitants of Janislavitsa culture colonized the whole Eastern Baltic territory. Western and Eastern variants of the culture were formed in Lithuania. Later, in 5000 BC on the basis of this Late Mesolithic culture the local Neolithic cultures of Narva and Nemunas were formed.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11393
Updated:
2022-02-07 20:09:30
Metrics:
Views: 67
Export: