Pagaminti tam, kad panaudotum? Keletas nežinomos bronzinės liejimo formos (Dovilai, Klaipėdos r.) reikšmių

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pagaminti tam, kad panaudotum? Keletas nežinomos bronzinės liejimo formos (Dovilai, Klaipėdos r.) reikšmių
Alternative Title:
To produce for use? Several meanings of unknown bronze casting mould (Dovilai, Klaipėda district)
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2004, t. 25, p. 221-232
Keywords:
LT
Vakarų Lietuva; Doviliai; bronzinė liejimo forma; radiniai, atsitiktiniai; analogijos.
EN
Western Lithuania; Doviliai; bronze casting mould; stray find; analogies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra aprašoma iki šiol nepublikuota bronzinė kirvio liejimo forma, žvelgiant į regioninį bei europinį kontekstą aptariamos jos radimo aplinkybės. Keliant metalurgijos intensyvumo bronzos amžiuje klausimus, yra bandoma nustatyti šios liejimo formos funkciją bei reikšmę. Taipogi yra analizuojamos tam tikrų kultūrinių bronzos amžiaus fenomenų apraiškos Rytų Pabaltijyje. Straipsnyje autorė analizuoja į Berlyno muziejų patekusią bronzinę liejimo formą iš Lietuvos, Dovilų vietovės (Klaipėdos apskritis). Dovilų liejimo formos įsigijimo dokumente yra rašoma, jog ji buvo rasta Minijos upės vagoje, o tai leidžia šią formą traktuoti ne tik kaip paprastą liejybos įrankį, bet ir į ją pasižiūrėti kultiniame - sakraliniame kontekste. Ji į Pabaltijį buvo atgabenta kaip retas ir vertingas objektas, o ne kaip liejybos įrankis, kuris galbūt savo tolimoje gimtinėje atliko ir savo pirminę funkciją. Straipsnyje yra iškeliamas klausimas, ar galėjo Rytų Pabaltijo regionas pirmojoje bronzos amžiaus pusėje tapti vienu metalų cirkuliacijos arealu, į kurį patekę bronziniai objektai būdavo išsaugomi kaip didžiulės reprezentacinės vertybės, o vėliau pagal tuo metu visoje Europoje egzistavusius kultinius papročius paaukojamos. Patys Rytų Pabaltijo dirbiniai bei jų kompleksai, rodantys aiškias sąmoningo jų dėjimo į žemę ar skandinimo upėse bei pelkėse tendencijas, byloja, kad tai ne tam tikros reprezentacinės ar kultinės tyrinėjimų, krypties dirbtinis pritaikymas, o su konkrečiu kultūriniu veiksniu - bronzos dirbinių deponavimu - susijęs bronzos amžiaus tyrimo aspektas.

ENThe article describes the bronze axe mould, which has not been previously published and, referring to the regional and the European context, discusses the circumstances of its discovery. While raising the issues of intensity of metallurgy in the Bronze age, attempts are made to identify the function and importance of the said mould. In addition, manifestations of certain cultural phenomena of the Bronze Age in the Eastern Baltics are analyzed. The author of the article analyzes the bronze axe mould from Lithuania, the Dovilai settlement (Klaipėda area), which emerged in a museum in Berlin. The document of purchasing of the mould states that it was found in the bed of the Minija river, which allows not only for treating the mould as an ordinary moulding tool, but also viewing it in the cultural – sacral context. It was brought to the Baltic region as a rare and valuable object, and not as a tool for moulding, which, in its far away homeland performed its primary function. The article raises the question whether the Eastern Baltic region, in the first half of the Bronze Age, could have become one of the habitats of circulation of metals, whose bronze objects were preserved as huge representational values and later sacrificed according to the cult traditions, which existed throughout Europe at the time. The Eastern Baltic articles themselves and their complexes, showing the clear trends of their burying into the ground and drowning in rivers and swamps, evidence that this is not an artificial adaptation of a certain representational or cult direction of studies but an aspect of studying of the Bronze Age, related to a specific cultural factor, i. e. the deposition of bronze articles.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15418
Updated:
2018-12-17 11:23:00
Metrics:
Views: 83    Downloads: 8
Export: