Bronze Age bone artefacts from Narkūnai, Nevieriškė and Kereliai fortified settlements. Raw materials and manufacturing technology

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Bronze Age bone artefacts from Narkūnai, Nevieriškė and Kereliai fortified settlements. Raw materials and manufacturing technology
Alternative Title:
Žalvario amžiaus kauliniai dirbiniai iš Narkūnų, Nevieriškės ir Kerelių įtvirtintų gyvenviečių. Žaliava ir gamybos technologija
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2007, t. 8, p. 5-39
Keywords:
LT
Žalvario amžius; Rytų Lietuvos įtvirtintos gyvenvietės (Narkūnai; Nevieriškė; Kereliai); kauliniai ir raginiai dirbiniai; archeozoologinė medžiaga; gamybos technologija.
EN
Bronze Age; fortified settlements of East Lithuania (Narkūnai; Nevieriškė; Kereliai); bone and antler artefacts; archaeozoological material; manufacturing technology.
Summary / Abstract:

LTVykdant projektą „Kauliniai dirbiniai tarp kitų žalvario amžiaus įtvirtintų gyvenviečių archeologinių dirbinių Baltijos šalyse“ buvo tyrinėti kauliniai ir raginiai dirbiniai iš trijų žalvario amžiaus Rytų Lietuvos įtvirtintų gyvenviečių: Narkūnų, Nevieriškės ir Kerelių.Tyrimų tikslas - apžvelgti kaulinių ir raginių dirbinių gamybą šiose gyvenvietėse, daugiausia dėmesio skiriant medžiagai, įrankiams ir technologijoms, naudotiems gamybos metu. Išanalizavus kaulo dirbinius taip pat ieškota atsakymo į klausimą, kokias galime padaryti išvadas apie žmonių veiklą, socialinius santykius ir tiriamos visuomenės gamybos specializacijos atsiradimą ar nebuvimą. Didelis kaulo ir rago dirbinių kiekis tarp kitų žalvario amžiaus paminklaviečių dirbinių rodo kaulo ir rago žaliavos svarbą aptariamojo laikotarpio visuomenėje. Nors kaulo dirbiniai Rytų Lietuvos įtvirtintose gyvenvietėse yra gana panašūs į kitų Baltijos šalių gyvenviečių kaulo dirbinius, yra tam tikrų regioninių skirtumų. Kai kuriais atvejais galima to priežastis yra verslų skirtumai, kitais atvejais - atskirų visuomenių kultūriniai skirtumai ir įpročiai, kaip ir iš ko tie dirbiniai pagaminti ir kam jie buvo naudoti. Dirbinių, imituojančių atvežtinius žalvarinius dirbinius, atsiradimas atspindi su jais susijusios ideologijos ir simbolinių reikšmių plitimą Baltijos jūros rytinėje pakrantėje, taip pat skirtingų socialinių grupių ar skirtingų rangų žmonių, kuriems buvo reikalingi šie dirbiniai, buvimą.

ENBone and antler artefacts constitute a remarkable part of the archaeological record of the East Lithuanian fortified settlements discussed in this paper, thus indicating the importance of bone and antler as raw materials in the Bronze Age society. Artefacts used in a variety of fields were made from bone and antler. In antler working, as well as in the production of certain bone artefacts, we may assume the existence of a certain degree of organisation and specialisation. Although, in general, bone artefacts from East Lithuanian fortified settlements are quite similar to those from other sites in the Baltic countries, certain regional differences can be observed. The reason in some cases may be the differences of occupations (e.g., the quantity of ploughshares or hoes), in other cases it may lie in cultural choices and habits of a certain society, in the way and material an artefact used for a certain purpose had to be made (e.g., awls from metapodials of sheep/goat and spearheads from tibiae). The occurrence of artefacts imitating foreign bronze objects may refer to the distribution of the ideologies and symbolic meanings connected with them on the eastern shore of the Baltic Sea, as well as the existence of a social group or rank whose requirements these artefacts met. [From the publication]

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12194
Updated:
2013-04-28 17:26:18
Metrics:
Views: 1    Downloads: 2
Export: