Zur Seltenheit metallener Waffen der Bronzezeit im Ostbaltikum.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Zur Seltenheit metallener Waffen der Bronzezeit im Ostbaltikum
In the Journal:
Archäologisches Korrespondenzblatt. 2005, Bd. 35, Heft 3, p. 329-344
Keywords:
LT
Bronzos amžius; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas bronzinių ginklų paplitimas Rytų Pabaltijyje ankstyvuoju ir brandžiu bronzos amžiaus laikotarpiu. Rytų Pabaltijo regioną šiuo aspektu galima apibūdinti net kaip "periferijos periferiją", daugiausia dėl to, kad bronzinių ginklų čia rasta visi nedaug. Dar daugiau, tai dažniausiai pavieniai radiniai, nevietinės kilmės, atvežti iš Europos vakarinės dalies regiono, pradedant nuo pat Atlanto pakrantės. Bronziniai kirviai Rytų Pabaltijyje gauti natūralių mainų forma, už juos teikiant gintarą, taip pat gyvulininkystės ir medžioklės produktus. Pabaltijo regionas buvo toli nuo bronzos gavybos ir apdorojimo centrų. Bronzinių ginklų įvežimas nedarė jokio poveikio ūkinei ir socialinei regiono raidai. Bronzinių ginklų radiniai liudija, kad jie čia buvo atsitiktinis reiškinys. Tikėtina, kad jie turėjo liudyti jų šeimininkų socialinį statusą, pabrėžti jų svarbą ir orumą. Rytų Pabaltijo archeologinė medžiaga taip pat rodo, kad ginklai čia patekdavo mainais, kaip egzotiški, ypatingi objektai, o ne kaip kario atributai. Šiame regione gyvenusioms bendruomenėms kario identitetas buvo svetimas, o gal net ir visai nepažįstamas.Reikšminiai žodžiai: Rytų Baltijos regionas; Bronzos amžius; Metaliniai ginklai; Kirvis; Durklas; Kalavijas; Kultūrinė situacija; Visuomenė; Rangas/statusas; Konservatyvizmas; Senosios tradicijos; East Baltic Region; Bronze Age; Metal weapons; Axe; Dagger; Sword; Cultural situation; Society; Rank/status; Conservatism; Old traditions.

ENThe article analyzes the spread of bronze weapons in the Eastern Baltic Region during the early and mature periods of the Bronze Age. In this regard the Eastern Baltic Region can even be characterized as a “periphery of the periphery”, mostly due to the fact that a very small amount of bronze weapons is found there. Moreover those are sporadic findings of not local origins, brought from the Western regions of Europe, from as far as the Atlantic coast. Bronze hatchets in the Eastern Baltic Region were received by way of barter, where in exchange the locals provided amber, as well as products of hunting and stock-breeding. The Baltic region was far from the centers of mining and processing of bronze. The importation of bronze weapons had no influence on the economic and social development of the region. The findings of bronze weapons evidence that they were a sporadic phenomenon in the area. Most likely they evidenced the social status, importance and nobility of their owners. The archeological materials of the Eastern Baltic Region also show that weapons found their way there by way of barter, as exotic and special objects, but not as weapons of war. The identity of a warrior was foreign to the communities, which inhabited the region.

ISSN:
0342-734X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5578
Updated:
2013-04-28 16:16:18
Metrics:
Views: 31
Export: