Material culture and the East Baltic Bronze Age society

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Material culture and the East Baltic Bronze Age society
Keywords:
LT
Bronzos amžius; Akmens amžius; Estija (Estonia); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology).
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – remiantis materialinės kultūros duomenimis pabandyti rekonstruoti pagrindinius Rytų Baltijos regiono bronzos amžiaus visuomenės bruožus. Straipsnyje keliami šie klausimai, kiek išsamiai įmanoma rekonstruoti šią visuomenę, kokie konkretūs duomenys tam gali būti naudojami. Taip pat analizuojami teoriniai ir metodologiniai aspektai. Vėlyvajame neolite (III tūkst. pr. Kr.) vyko visuomenės transformacija: egalitarinės bendruomenės pamažu virto sudėtingomis neegalitarinėmis bendruomenėmis. Susiformavo hierarchinė visuomenė. Išskirtiniai asmenys kontroliavo žaliavos (gintaro), gavybos šaltinius, prekybos kelius, dalyvavo tarpregioninuose mainuose. Tai turėjo būti politiniai, kariniai ir religiniai visuomenės lyderiai. Bronzos amžiaus pradžioje (II tūkst. pr. Kr. pradžia) Rytų Baltijos regione pasirodė atvežtiniai bronziniai dirbiniai, atsirado pavienių kapų su turtingomis įkapėmis. Tai rodo, kad kai kurie visuomenės nariai įgijo ypatingai aukštą padėtį. Antrojoje II tūkst. pr. Kr. pusėje pradėtos įrenginėti įtvirtintos gyvenvietės – regioniniai centrai, atsirado itin turtingų palaidojimų. Ekonominis augimas, socialinė diferenciacija, turto ir galios koncentracijos išaugimas nulėmė elito sluoksnio susiformavimą, kurio pagrindą sudarė bendruomenės vadai, pusiau profesionalūs kariai, metalo ir gintaro pirkliai bei metalo apdirbimo srityje besispecializuojantys amatininkai.Reikšminiai žodžiai: Materialinės kultūros liekanos; Rytų Baltijos jūros regionas; Bronzos amžius; Visuomenė; Material remains; East Baltic area; Bronze Age; Society.

ENThe aim of the article is to try to reconstruct the main features of the Eastern Baltic communities in the Bronze Age basing the research on the data of the then material culture. The article deals with the following questions as to what extent it is possible to reconstruct the society in question and which data can be used for this aim to be achieved. Theoretical and methodological aspects are analysed as well. The late Neolithic Era (3rd millennium BC) witnessed the process of social transformation: egalitarian societies gradually transformed into more complex non-egalitarian societies. All that resulted in the hierarchic society. Distinguished persons were in charge of raw materials (amber), extraction sources and trade routes. They also participated in interregional events. Those people were politicians, military and religious social leaders. At the beginning of the Bronze Age (2nd millennium BC) several important bronze articles and graves with wealthy cerements were brought to the East Baltic region. This fact demonstrates that some members of the then society reached an exceptionally high rank. The second half of the 2nd millennium BC saw the beginning of the construction of fortified settlements, i.e. regional centres, what in turn brought to the increase in wealthy burials. The economic growth, social differentiation, expansion of wealth and power determined the development of the elite, which was mainly formed from community leaders, semi-professional soldiers, merchants of metal and amber and artists specialising in the field of metal processing.

ISBN:
9985503848
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2447
Updated:
2019-02-08 19:23:01
Metrics:
Views: 58
Export: