Pamirštas Vilnius. Iš Vilniaus pilių tyrinėjimų istorijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pamirštas Vilnius. Iš Vilniaus pilių tyrinėjimų istorijos
Alternative Title:
Forgotten Vilnius. From the history of the investigation of Vilnius' castles
In the Journal:
Lietuvos pilys. 2008, 3 (2007), p. 6-23
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aukštutinė pilis; Ikonografija; Istorija; Istorija (XIV-XIX a.); Kultūra; Miestai; Paveldas; Pilių vaizdai; Pilys; Tyrinėjimai; Vilniaus pilys; Vilnius; Zigmundas Mečislovas Čaikovskis; Šaltiniai, rašytiniai; Žemutinė pilis; Castle; Cities; City image; Culture; Heritage; History; History (XIV-XIX c.); Iconography; Lithuania; Lower Castle; Research; Source, documentary; Upper Castle; Vilnius; Vilnius Castle Complex; Zigmundas Mečislovas Čaikovskis.
Keywords:
LT
Ikonografija / Iconography; Istorija; Kultūra / Culture; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses; Pilių vaizdai; Zigmundas Mečislovas Čaikovskis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomos ir iliustruojamos Vilniuje dirbusio lenkų tyrinėtojo Zigmunto Mečislovo Čaikovskio (1887–1950) surintos istorinės žinios apie Vilnių bei jo pilis. Autorės nuomone, vienu iš vertingiausių Z. M. Čaikovskio tyrimų laikytini kai kurių rašytinių šaltinių apie XIV–XV a. pradžios Vilnių komentarai. Jis ypač gilinosi į prancūzų keliautojo ir diplomato Ghillebert'o de Lannoy dienoraštyje išlikusį Vilniaus aprašymą. Aptariami ir gausiai cituojami Z. M. Čaikovskio rankraštyne Lietuvos dailės muziejuje saugomi keli puslapiai teksto, kuriame autorius aiškina, kaip atrodė Vilniaus Aukštutinė ir Žemutinė pilys ir jų aplinka apie 1400 m. Lygindama kelių rankraščių tekstus, autorė teigia, kad Z. M. Čaikovskis galvojo, jog už dabartinės Katedros buvo fosa arba kanalas, o iškasus dabartinę Vilnios vagą ir sukūrus malūnų sistemą vandens pradėjo trūkti ir ši upės vaga pamažu nebeteko reikšmės. Taip abu Žemutinės pilies kiemai susijungė Išoriniame kieme buvo pastatyta Katedra, o skersai kanalo atsirado pietinis mūrinių rūmų korpusas, kuris prisijungė prie ankstesnio rytinio korpuso, stovinčio prie kalno. Sekdama, kaip M. Čaikovskis rekonstravo Vilnių apie 1400 metus, autorė pažymi, kad jį Z. M. Čaikovskį inspiravo XX a. ketvirtajame dešimtmetyje padaryti reikšmingi atradimai – surasti vyskupų rūmų prie Katedros varpinės pamatai ir kasinėjant Trijų kryžių kalno rajoną rasta vadinamoji Kreivoji pilis, arba Kreivasis miestas. Iš jų atradimų ir kilusi tyrinėtojo išvada, kad miestas statėsi iš abiejų Kreivojo miesto pusių.

ENThe paper presents and illustrates the historical knowledge about Vilnius and its castles, collected by Polish investigator Zygmunt Mieczysław Czaykowski (1887–1950) who worked in Vilnius. According to the author, one of the most valuable Czaykowski’s studies is the comments of certain written sources about Vilnius of the 14th c. – the beginning of the 15th c. He particularly explored the description of Vilnius in the diary of French traveller and diplomat Ghillebert de Lannoy. The paper discusses and abundantly cites several pages of text kept at the manuscript collection of Czaykowski in Lithuanian Art Museum, in which he explains how Vilnius Upper and Lower Castles and the neighbourhood looked like around 1400. Comparing the texts of several manuscripts the author claims that Czaykowski considered that there was a fossa (ditch) behind the present Cathedral and after the current channel of the River Vilnia was dug and the mill system was created, water subsided and this ditch gradually lost its significance. Thus both yards of the Lower Castle were combined. A cathedral was built in the outer yard and the southern wing of brick palace was constructed across the channel, which joined the earlier eastern wing at the hill. Telling how Czaykowski reconstructed Vilnius around 1400, the author notes that he was inspired by the significant discoveries of the 1930s – the excavated foundations of the bishop palace at the Cathedral bell tower and the Crooked Castle, or Crooked City, excavated in the area of the Hill of Three Crosses. The investigator drew a conclusion that the city was built on both sides of the Crooked City.

ISSN:
1822-4326
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25640
Updated:
2013-05-09 20:36:11
Metrics:
Views: 57
Export: