Sportinė veikla kaip paauglių vertybinių orientacijų, asmenybės savybių ir socialinio elgesio formavimosi veiksnys : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sportinė veikla kaip paauglių vertybinių orientacijų, asmenybės savybių ir socialinio elgesio formavimosi veiksnys: disertacija
Alternative Title:
Sports as the factor of the formation of value-based orientations, personal features and the social behaviour of teenagers
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
140 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos kūno kultūros akademija , 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTDisertaciniame darbe siekta tikslo išanalizuoti sportinę veiklą kaip paauglių vertybinių orientacijų, asmenybės savybių ir socialinio elgesio formavimosi veiksnį. Vertybinėms orientacijoms tirti buvo naudojama M. Rokeach vertybinių orientacijų skalė. Moksleivių socialinis elgesys bei jiems būdingos asmenybės savybės tirtos pačių sukurtomis skalėmis. Tyrime buvo apklausta 776 paaugliai berniukai. Pedagoginis eksperimentas buvo atliktas atsitiktiniu būdu parinkus dvi 14 metų futbolininkų grupes. Eksperimento programa buvo orientuota į sportuojančių paauglių vertybinių orientacijų bei nuostatų į garbingą sportinę kovą kaitą. Tyrimu nustatyta sąsają tarp paauglių vertybinių orientacijų ir jų fizinio aktyvumo bei pasirinktos sporto šakos pobūdžio. Taip pat nustatyta vertybinių orientacijų kaita priklausomai nuo paauglių sportinės patirties. Tyrimas parodė, kad sportuojantiems paaugliams būdingesnės tos savybės, kurios yra artimesnės sportinei veiklai bei sportiniams rezultatams siekti. Nustatyta, kas sportuojantys paaugliai, lyginant juos su nesportuojančiais, pasižymi pozityvesniu savo sveikatos vertinimu bei sveikatai palankesniais gyvensenos įpročiais. Ugdomasis eksperimentas parodė, kad dorovinių vertybių akcentavimas paaugliams bei diskusijos apie jas sportinės veiklos kontekste turi teigiamos įtakos tiek šių vertybių pasirinkimui, tiek nuostatoms į garbingą kovą sporte. [Iš leidinio]

ENThe thesis seeks to analyse sports as the factor of the formation of value-based orientations, personal features and the social behaviour of teenagers. The M. Rokeach scale of value-based orientations was used to investigate value-based orientations. The social behaviour of schoolchildren and personal features characteristic of them were studied by the scales that we created. A total of 776 teenager boys were interviewed during the investigation. The pedagogical experiment was carried out at random having chosen two groups of football players at the age of 14. Thee programme of the experiment was oriented towards a change in value-based orientations and attitudes to an honest sports fight of the teenagers doing sports. The correlation between value-based orientations of the teenagers and their physical activity and the nature of the branch of sports chosen was established by the investigation. Also, a change in value based orientations depending of sport experience of the teenagers was determined. The investigation showed that those features are more typical of the teenagers going in for sports, which are closer to sports and to seeking for sport results. It was established that the teenagers who did sports, as compared with those who did not go in for sports, distinguished themselves for evaluation of their health and lifestyle habits that were more favourable to their health. The experiment showed that accentuation of moral values to the teenagers and discussions about them within the sports context had a positive effect on both the choice of these values and the attitudes to an honest fight in sports.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10264
Updated:
2022-02-07 20:09:26
Metrics:
Views: 35
Export: