Mokinių požiūris į olimpinį sąjūdį ir olimpines vertybes

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių požiūris į olimpinį sąjūdį ir olimpines vertybes
Alternative Title:
Pupil's attitude towards Olympic movement and Olympic values
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2009, Nr. 4, p. 56-62
Keywords:
LT
Čekijos Respublika (Czech Republic); Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Suomija (Finland); Vengrija (Hungary); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – ištirti mokinių požiūrį į olimpinį sąjūdį ir olimpines vertybes. Ištirta 114 respondentų (62 berniukai ir 52 mergaitės), imtis sudaryta patogiuoju būdu. Tyrime dalyvavo Kauno miesto ir rajono mokiniai. Tyrimui atlikti naudota anketa, kuria buvo tirtas mokinių požiūris į olimpinį sąjūdį ir olimpines vertybes Belgijoje, Čekijoje, Estijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Vengrijoje (Telama ir kt., 2002). Anketą sudarė 28 klausimai, skirti mokinių olimpinio sąjūdžio žinių lygiui nustatyti, požiūriui į olimpinius idealus ir kilnų sportinį elgesį (Fair Play) atskleisti, mokinių požiūriui į olimpinį švietimą ištirti. Tyrimo medžiaga analizuota taikant matematinės statistikos metodus. Gautų rezultatų skirtumo patikimumas buvo skaičiuojamas pagal Chi kvadrato (x2) kriterijų kuris naudojamas hipotezėms apie kintamojo skirstinį populiacijoje tikrinti. Pasirinktas patikimumo lygmuo a = 0,05. Rezultatų skirtumas laikytas reikšmingu, kai p <0,05. Atlikus tyrimą paaiškėjo: 88,24 % respondentų žino, kad pirmosios šiuolaikinės olimpinės žaidynės vyko Atėnuose, trečdalis respondentų žino, kad pirmosios šiuolaikinės olimpinės žaidynės įvyko 1896 т., 81,8% respondentų mano, kad šiuolaikinės olimpinės žaidynės skiriasi nuo Antikos laikais vykusių olimpinių žaidynių. Tačiau tik 13,46 % mergaičių ir 22,58 % berniukų nurodė, jog yra girdėję apie Pjerą de Kuberleną, 27,51 % respondentų teigė, kad girdėjo apie olimpinius idealus.Daugiau mergaičių (79,92 %) nei berniukų (59 %) nurodė, jog žino, ką simbolizuoja penki olimpiniai žiedai. 36,5 % mergaičių ir 51,61 % berniukų teigė, kad girdėjo apie olimpinę dvasią. Daugiau berniukų (52,16 %) nei mergaičių (23,92 %) nurodė, jog yra girdėję apie parolimpines žaidynes. 50 % mergaičių ir 64,52 % berniukų teisingai nurodė, kad paskutinės žiemos olimpinės žaidynės įvyko Turine. Daugiau mergaičių (86,54 %) negu berniukų (66,41 %) žinojo, kad 2008 m. vasaros olimpinės žaidynės vyks Pekine. Vos 0,8 % respondentų teisingai atsakė, kad Tarptautinio olimpinio komiteto prezidentas yra J. Rogas. Tik penktadalis (21,2 %) mokinių nurodė, kad jų mokykloje būna Olimpinė diena. Daugiausia žinių apie olimpines žaidynes mokiniai gauna per istorijos pamokas, bet jiems suteikiama per mažai informacijos apie parolimpines žaidynes. Respondentai yra susipažinę su kilniu sportiniu elgesiu (Fair play), tačiau paaiškėjo, jog pasitaikius gyvenimiškai situacijai kai kurie nepaisytų šio elgesio principų (11,4% respondentų vartotų vaistus, kad laimėtų olimpinį medalį, 25 % mergaičių ir 32,3 % berniukų atsilygintų varžovui tuo pačiu, jei šis žaistų nesąžiningai, 11 % respondentų nuomone, negalima laimėti žaidžiant sąžiningai, 46 % mergaičių ir 32 % berniukų priimtina, jog sporte kažkas bando pažeisti taisykles). Mokiniai suvokia, kad olimpinės žaidynės propaguoja dorovines ir dvasines vertybes, kilnius tikslus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Olimpinis švietimas; Olimpinės vertybės; Olimpizmas; Olympic education; Olympic values; Olympism.

ENPurpose of the research was to analyze pupils' attitude towards Olympic movement and Olympic values. 114 respondents were analyzed (62 boys and 52 girls), the range was made in a convenient way. Pupils of Kaunas city and Kaunas district took part in the research. A questionnaire was used for the research which had been used in Belgium, Czech, Estonia, Finland, Germany and Hungary by researching the attitude towards Olympic movement and Olympic values (2002). The questionnaire consisted of 28 questions aimed to evaluate the pupils' level of the knowledge about Olympic movement, to evaluate Olympic ideals and "Fair play", to analyze the pupils' attitude towards Olympic education. The research material was analyzed by applying methods of mathematical statistics. The reliability of differences between the results obtained was calculated according to the criterion of chi square (x2) which is used to check hypotheses about the distribution of a variable in the population. The reliability level chosen is a=0,05. The difference between the results was taken as significant in case p<0,05. After performing the research, it became clear that 88,24% of respondents knew the first modern Olympic Games took place in Athens. One third of the respondents knew the first modern Olympic Games took place in 1896.81,8% of the respondents think the modem Olympic Games are different from the Olympic Games to take place in the ancient times. Only 13,46% of the girls and 22,58% of the boys indicated they had heard of Pierre de Coubertin. 27,51 % of the respondents indicated they had heard of Olympic ideals. More girls (79,92%) than boys (59%) indicated they knew what the symbol of five Olympic rings meant. 36,5% of the girls and 51,61 % of the boys indicated they had heard of the Olympic spirit. More boys (52,16%) than girls (23,92%) indicated they had heard of the Paralympic Games. 50% of the girls and 64,52% of the boys indicated correctly the last winter Olympic Games took place in Turin. More girls (86,54%) than boys (66,41%) know the summer Olympic Games take place in Beijing in 2008. Only 0,8% of the respondents indicated correctly the president of the International Olympic Committee was J.Rogge. Only one fifth (21,2%) of the pupils said they had the "Olympic day" at school. The pupils get most knowledge about the Olympic Games at history lessons. Pupils are given little information about the Paralympics Games. [...]. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22005
Updated:
2022-11-07 15:43:40
Metrics:
Views: 38    Downloads: 1
Export: