Moksleivių olimpinis ugdymas kaip pedagoginė sistema : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių olimpinis ugdymas kaip pedagoginė sistema: disertacija
Alternative Title:
Olympic education of schoolchildren as a pedagogic system
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
138, [52] lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2003. Bibliografija.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTAktualumas. Darbu siekiama ieškoti naujoviškų ugdymo formų, padedančių jaunimui formuoti vertybines nuostatas panaudojant olimpinį ugdymą tarpdalykiniu pagrindu. Tyrimo objektas – olimpinis ugdymas bendrojo lavinimo struktūroje. Darbo tikslas: ištirti olimpinį ugdymą kaip pedagoginę sistemą Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje. Uždaviniai: 1. Nustatyti Lietuvos 7–8 klasių moksleivių požiūrį į sporto vertybes ir olimpizmo žinių lygį. 2. Nustatyti olimpinio ugdymo poveikį paauglių vertybinių orientacijų ir žinių pokyčiams. 3. Ištirti moksleivių olimpinio ugdymo tarpdalykiniame kontekste galimybes. 4. Įvertinti sudarytos olimpinio ugdymo programos 7–8 klasėms pritaikomumą Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje. Tyrimo hipotezė - olimpinio ugdymo programa sudaro prielaidas paauglių domėjimuisi sportu, jų fizinio aktyvumo padidėjimui, teigiamai veikia vertybinių nuostatų formavimąsi ir asmenybės raidą. Išvados 1. Atlikto pedagoginio tyrimo rezultatai patvirtino iškeltą hipotezę ir parodė, kad kompleksiškai taikomas olimpinis ugdymas daro teigiamą įtaką paauglių asmenybės raidai. 2. Moksleivių tyrimai atskleidė informacijos apie sportą trūkumą ir žemą olimpizmo žinių lygį. 3. Olimpinio ugdymo programa paskatino moksleivius aktyviau dalyvauti sporto veikloje. Prasiplėtė jų vertybinės nuostatos, padidėjo motyvacija mokomiesiems dalykams, kuriuose kompleksiškai taikyta olimpinė programa. 4. Tyrimas įrodė, kad koordinuojamas olimpinis ugdymas sudaro sąlygas įgyvendinti naujas mokymo formas ir užtikrina tarpdalykinę ir sociokultūrinę integraciją. [Iš leidinio]

ENRelevance. The paper is aimed at searching innovative forms of education which would enable the youth to build up value attitudes by using Olympic education from the multidisciplinary point of view. The object of the research is the Olympic education in the general education structure. The objective of the paper is to examine the Olympic education as a pedagogical system in the Lithuanian general education school. Tasks: 1. To establish the attitude of Lithuanian pupils of the 7th-8th forms to the sports-related values and the level of knowledge on olympism. 2. To establish the influence of the Olympic education on the changes of teenagers’ value orientations and knowledge. 3. To examine the possibilities of the Olympic education of schoolchildren in the multidisciplinary context. 4. To assess the application of the Olympic education programme for the pupils of the 7th-8th forms in the Lithuanian general education school. The research hypothesis predicts that the Olympic education programme creates preconditions for teenagers to take interest in sports, the increase of their physical activity and make a positive influence the formation of value orientations and personal development. Conclusions: 1. The pedagogical research findings confirmed the proposed hypothesis that the comprehensive Olympic education makes a positive influence on the personal development of teenagers. 2. The pupils’ opinion poll revealed information about the lack of sports and insufficient knowledge of olympism. 3. Olympic education programme encouraged pupils to engage in physical activity more actively. Their value attitudes have broadened, the motivation has increased in the subjects with the integrated Olympic programme. 4. The research proved that coordinated Olympic education creates conditions for the implementation of new forms of learning and ensures multidisciplinary and sociocultural integration.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10606
Updated:
2022-02-07 20:08:48
Metrics:
Views: 40
Export: