Buhalterinės apskaitos specialistų rengimas šiandieninei rinkai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Buhalterinės apskaitos specialistų rengimas šiandieninei rinkai
Keywords:
LT
Apskaita; Apskaitos specialistai; Buhalterinės apskaitos specialistas; Darbo rinkai; Rinkos ekonomikos sąlygos.
EN
Accounting; Accounting officer; Accounting professionals; Market economy conditions; The labor market.
Summary / Abstract:

LTApskaitos specialistas – seniausia ekonominė profesija. Sparti Lietuvos visuomenės kaita, Europos integracijos procesai, ekonomikos reforma, informacinės visuomenės kūrimas, mokslo ir technikos pažanga, darbo rinkos pokyčiai reikalauja aukštos kvalifikacijos apskaitos specialistų. Šis poreikis nuolat didėja, nes šių dienų apskaitos specialistas tvarko pirminę ir suvestinę apskaitą, rengia finansines ir mokestines ataskaitas, padeda įmonių vadovams priimti teisingus finansinius sprendimus. Darbdavio akimis, šiuolaikinis buhalterijos darbuotojas turi būti jaunas, iniciatyvus, pareigingas, puikiai mokantis užsienio kalbą, turintis gerų darbo kompiuteriu įgūdžių specialistas, kuris ne tik gerai išmano naujausias technologijas, vadybos principus, darbo saugos reikalavimus, bet ir geba greitai spręsti iškilusias problemas, dirbdamas tiek komandoje, tiek savarankiškai. Tai yra šių dienų sparčiai besikeičiančios situacijos Lietuvos rinkoje išdava. Straipsnyje keliamas tyrimo tikslas – teoriškai ir empiriškai pagrįsti buhalterinės apskaitos specialistų rengimą darbo rinkai, įvertinti jų praktinio realizavimo tendencijas bei kokybę, išnagrinėti buhalteriui keliamus reikalavimus bei apibendrinti profesines kompetencijas ir asmeninius gebėjimus rinkos ekonomikos sąlygomis. [Iš leidinio]

ENThe oldest profession in economy is accounting. People that have degree in accounting are highly appreciated due to quick fluctuation in the Lithuanian society, processes of the European Integration, reform of the Economy, build up of the information society, progress in science and technology and changes in the labour market. Demand for accountants is increasing in line with a need for making primary and consolidated accounts of the companies, which help managements of companies to make right financial decisions. From the employer point of view, today's accountant has to be young, initiative, dutiful, know at least one of the foreign languages and computer literacy. The accountant employee should know well the new technologies, principles of marketing, requirements in industrial safety coupled with abilities to deal with the problems individually and in a team. This is an outcome of the changing situation in the Lithuanian market. The purpose of this paper is to theoretically and empirically base the preparation of the potential accountants for the labour market. Also, we valued tendencies of their integration to practice and quality as well as general requirements for the accountants. We touched and summarized on a professional competencies and personal capabilities in market economy conditions. [From the publication]

ISBN:
9789955859000
Related Publications:
Studijuoti skatinanti aplinka: jos reikšmė studento mokymuisi / D. Lipinskienė. Tiltai. 2001, Nr. 2 (15), p. 73-77.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20033
Updated:
2013-04-28 19:15:46
Metrics:
Views: 3
Export: