The Factors of educational environment: their influence on students' approach to learning

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Factors of educational environment: their influence on students' approach to learning
Alternative Title:
Giluminį požiūrį į mokymąsi skatinantys edukacinės aplinkos veiksniai
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 78, p. 10-16
Keywords:
LT
Edukacinė aplinka; Požiūris į mokymąsi; Dėstytojo kompetencija.
EN
Education environment; Students' approach to learning; Competencies of teachers.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama studento giluminio požiūrio į mokymąsi reikšmė studijuojant mokymosi paradigmos sąlygomis bei šį požiūrį skatinantys edukacinės aplinkos veiksniai. Pirmojoje straipsnio dalyje pagrindžiamos studento giluminio ir paviršutinio požiūrių į mokymąsi sampratos. Antrojoje dalyje pateikiama edukacinės aplinkos, turinčios įtakos studento požiūrio į mokymąsi kaitai, esmė ir analizuojami šį poveikį turintys aplinkos (straipsnyje įvardijama edukacinė, studentui suteikianti galimybę studijuoti, aplinka) veiksniai. Pateikiami atlikto eksperimento rezultatai (šios aplinkos poveikis studento požiūrio į mokymąsi kaitai), kuriais remiantis identifikuojami du stipriausią poveikį turintys šios aplinkos veiksniai — dėstytojo kompetencija ir psichologinės sąlygos. [Iš leidinio]

ENThe importance of deep approach to the learning is revealed in the article. The notion of deep and surface approach as well as the factors of educational environment that influence students' approach to learning are analyzed in the first part of article. Further research is stressed on the examining of the influence on approach to learning of empowering environment. This particular environment is described as the environment that has influence on every student's studying success, because it gives him learning power and involves competence, psychological, studies and organizational-material conditions. The main findings of the experiment, which indicated the changes in students' approach to learning, are presented in the second part of the article. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Studijuoti skatinanti aplinka: jos reikšmė studento mokymuisi / D. Lipinskienė. Tiltai. 2001, Nr. 2 (15), p. 73-77.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30844
Updated:
2018-12-17 11:42:19
Metrics:
Views: 15    Downloads: 9
Export: