Developing students intercultural communicative competence towards effective university learning environments

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Developing students intercultural communicative competence towards effective university learning environments
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2002, Nr. 4 (36), p. 48-56
Keywords:
LT
Mokymosi aplinka; Tarpkultūrinė komunikacinė kompetencija; Užsienio kalbos dėstymas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami studentų tarpkultūrinę komunikacinę kompetenciją plėtojančių universitetinių mokymosi aplinkų bruožai specialiosios (akademinės ar profesinės) paskirties užsienio kalbų dėstymo aspektu. Mokslinės literatūros analizės pagrindu pateikiama tarpkultūrinės komunikacinės kompetencijos samprata bei integruotas jos modelis, atitinkantis užsienio kalbų mokymo(-si) universitete specifiką. Straipsnyje taip pat pristatomi universitetinių mokymosi aplinkų elementai ir jų sąlygos bei akcentuojama dėstytojo kompetencijos svarba siekiant, kad studentai maksimaliai išnaudotų institucijoje egzistuojančias mokymosi sąlygas bei savarankiškai ieškotų naujų galimybių ir kurtų individualias, jų poreikius atitinkančias ir tarpkultūrinės komunikacinės kompetencijos plėtojimui palankias mokymosi aplinkas. [Iš leidinio]

ENThe article looks at attributes of university learning environments that develop intercultural communication competence of students in light of training in specialized (academic or vocational) foreign languages. On the basis of scientific literature analysis, a conception of intercultural communicative competence is provided as well as the integrated model that corresponds to peculiarities of training in/learning foreign languages in a university. The article also introduces elements of university environments and related conditions as well as accentuates the importance of lecturer’s competence, this way striving to ensure that students would fully exploit all existing learning conditions and would independently seek for new opportunities as well as create individual learning environments that would correspond to their needs for development of intercultural communicative competence.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9954
Updated:
2018-12-17 10:59:54
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: