"Knygos nobažnystės" kalba

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Knygos nobažnystės" kalba
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Fonetika; Knyga nobažnystės, 1653; Leksika; Lietuvių raštija; Morfologija; Rašyba; Senieji raštai; Sintaksė; Tarminės ypatybės; Vertimas; Dialectal features; Lexis; Lithuanian; Lithuanian writing; Morphology; Old writings; Orthography; Phonetics; Syntax; The Book of Devotion, 1653; Translation.
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology; Knyga nobažnystės, 1653; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Lietuvių raštija; Morfologija / Morphology; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Senieji raštai; Sintaksė; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Vertimas; Lenkų kalba / Polish language.
EN
Book of Devotion, 1653; Dialectal features; Lexis; Lithuanian writing; Morphology; Old writings; Phonetics; Syntax.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamos bendrosios „Knygos nobažnystės“ (toliau – KN) kalbos ypatybės ir trumpai aptariami visi kalbos lygmenys. Kaip ir dauguma senųjų lietuviškų raštų, KN išspausdinta gotikinio stiliaus rašmenimis, nors kai kur vartojama ir lotyniškoji antikva. KN autoriai naujų grafemų nekūrė, naudojo tik spaustuvėj turėtą lenkišką raidyną. Analizuojant fonologiją aptariama, kaip KN žymimi svarbiausi lietuvių kalbos fonologiniai požymiai – kietųjų ir minkštųjų priebalsių opozicija, ilgųjų ir trumpųjų balsių opozicija, taip pat tiriamas skoliniuose pasitaikančių svetimos kilmės garsų ʃ, ch, h žymėjimas, KN fonetikos archaizmai ir tarminės inovacijos. Morfologiniame lygmenyje KN, kaip ir daugeliui XVI–XVII a. raštų, būdingas vardažodžių, ypač daiktavardžių, fleksijos įvairavimas, susijęs su įvairių linksniavimo tipų mišimu. Aptariant leksiką nagrinėjama KN žodyno sudėtis lyginant su kitais to meto veikalais; nustatyta, kad KN kalbos branduolį sudaro lietuviška liaudinė leksika, o skolinių yra 500, t.y. 16 proc., kurių didžiausią dalį, apie 95 proc., sudaro slavizmai. Gausi sinonimika rodo autorių pastangas gryninti kalbą bei daryti ją ne tik suprantamesnę, bet ir vaizdingesnę. Kalbą labai pagyvina archaizmų vartojimas greta naujesnių žodžių. Palyginti su kitais to meto raštais, KN kalba yra gana graži, taisyklinga. Net ir versti tekstai nepasidavę lenkų kalbos įtakai – sugretinus evangelijų tekstus matyti, kad versta ne pažodžiui, ieškota lietuviškesnių konstrukcijų. KN kalbos analizė teikia daug informacijos apie vakarų aukštaičių šiauliškių tarmės ypatybes XVII a.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42291
Updated:
2017-01-29 15:52:11
Metrics:
Views: 19
Export: