Mokymosi visą gyvenimą tyrimai Europos aukštojo mokslo modernizavimo strateginių nuostatų kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymosi visą gyvenimą tyrimai Europos aukštojo mokslo modernizavimo strateginių nuostatų kontekste
Alternative Title:
Studies on life-long learning in the context of strategic objectives of modernising European higher education area
Keywords:
LT
Aukštojo mokslo modernizavimas; Europos aukštasis mokslas; Modernizavimas; Mokymasis visą gyvenimą; Strateginės nuostatos; Studijų kokybė; Tyrimai; Tyrimų klasteris.
EN
European higher education; Life-long learning; Lifelong Learning; Modernising higher education; Modernization; Quality of studies; Research; Research Cluster; Strategic Provisions.
Summary / Abstract:

LT2008 m. edukologijos mokslininkai susijungė į „Mokymosi visą gyvenimą“ tyrimų klasterį. Klasterio tikslas – mokymosi visą gyvenimą tyrimų, atliekamų visose švietimo sistemos lygmenyse, rezultatų pagrindu tobulinti ir plėtoti mokymo / studijų turinio projektavimo, švietimo kokybės, karjeros projektavimo, suaugusiųjų mokymosi, mokytojų / andragogų rengimo, šeimotyros ir e. mokymosi metodologijas, modeliuoti mokymosi / studijų kokybės vertinimo bei švietimo kokybės valdymo sistemas. Pagrindinėse tyrimų srityse akcentuojamas tyrimų tęstinumas, tarpdiscipliniškumas bei tarptautiškumas. Šiame straipsnyje pagrindžiamas mokymosi visą gyvenimą tyrimų prasmingumas Europos Sąjungos aukštojo mokslo erdvės kūrimo ir modernizavimo strateginių nuostatų kontekste. Straipsnyje aptariamas klasterio „Mokymosi visą gyvenimą tyrimai“ istorinis kontekstas, klasterio mokslinė veikla bei pristatomi mokslinių tyrimų, atliekamų klasterio tematika, rezultatai. Socialinių mokslų fakultete veikiančiam klasteriui Studijų kokybės vertinimo centras 2008 m. suteikė aukščiausio lygio mokslinių tyrimų centro statusą. [Iš leidinio]

ENResearchers in education science established a cluster "Studies on Lifelong Learning" in 2008. The aim of this cluster for research is to plan and implement studies in the following main directions: vocational education, career design, quality of education, adult education, education of teachers and teachers of adults and, based on the results of the studies, further develop methodologies of curriculum design, career design, adult education, quality systems in education and e-learning. Inter-disciplinary and international dimensions and continuation of studies are at focus in these directions. This paper provides foundations for the need of studies on lifelong learning in the context in the context of strategic objectives of modernising European higher education area. The paper presents historical context of the cluster "Studies on Lifelong Learning", the research activities within research directions and their results. The cluster operates in the Faculty of Social Sciences. In 2008, the cluster was awarded the title of Research Centre of Excellence by the Centre of Quality of Studies. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45682
Updated:
2018-07-22 13:19:36
Metrics:
Views: 83
Export: