Komandinio darbo ir organizacijos klimato sąryšio ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komandinio darbo ir organizacijos klimato sąryšio ypatumai
Alternative Title:
Characteristics of the Relationship Between Teamwork and Organisational Environment
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2005, Nr. 1 (5), p. 38-45
Keywords:
LT
Darbo organizavimas / Organisation of work.
Summary / Abstract:

LTOrganizacija gali efektyviai veikti ir siekti bendrų tikslų, tik subūrusi tobulai veikiančią komandą, kurios veiklą sąlygoja palankus klimatas. Tačiau tai yra sudėtingas, daug žinių ir gebėjimų reikalaujantis darbas. Komandinio darbo ir palankaus klimato nauda pasireiškia tuo, kad pagerėja darbo kokybė ir jo rezultatyvumas, komunikacija, informacijos sklaida, tarpusavio santykiai. Komandinis darbas ir organizacijos klimatas vadybos bei organizacijų psichologijos mokslinėje literatūroje charakterizuojami kaip svarbūs organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymo reiškiniai ir tyrimų sritys. Straipsnyje pateikiami komandinio darbo ir organizacijos klimato teoriniai aspektai bei komandinio darbo ir organizacijos klimato raiška X policijos komisariate. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Komandinis darbas; Organizacijos klimatas; Psichologinis klimatas.

ENAn organisation can effectively operate and seek common goals only if it creates a perfect team in a friendly environment. However, it is hard work that requires a lot of knowledge and skills. The benefits of teamwork and friendly environment manifest themselves through improved performance, communication, and spread of information and mutual relations. Scientific literature on management and organisational psychology describes teamwork and organisational environment as critical phenomena in organisational HR management and as very important research areas. The article describes theoretical aspects of teamwork and organisational environment as well as teamwork and organisational environment in a police station X.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1106
Updated:
2018-12-20 23:04:30
Metrics:
Views: 147    Downloads: 44
Export: