Neformalusis suaugusiųjų mokymasis asmenybės ir profesinio tobulėjimo kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neformalusis suaugusiųjų mokymasis asmenybės ir profesinio tobulėjimo kontekste
Alternative Title:
Non-formal adult learning in the context of personal and professional improvement
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 2 (18), p. 11-16
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Non-formal adult learning; Personal and professional improvement.
Keywords:
EN
Non-formal adult learning; Personal and professional improvement.
Summary / Abstract:

LTNors suaugusių ugdymuisi Lietuvoje skiriama nemažai dėmesio, tačiau neformaliojo suaugusiųjų mokymosi padėtis mažai tyrinėta. Norint plėsti ir tobulinti suaugusiųjų švietimą Lietuvoje, svarbu nustatyti, kuo pasižymi neformalus suaugusiųjų mokymasis, kokie motyvai skatina suaugusius tobulinti savo kompetencijas, plėsti žinias, kokios aktualiausios neformalaus suaugusiųjų mokymosi kryptys. Tyrimu siekta atskleisti neformalaus suaugusiųjų mokymosi raišką. Apklausoje dalyvavo 100 respondentų, interviu metodu apklausti 4 respondentai. Rezultatų analizė atskleidė, kad suaugusiųjų motyvacija mokytis susijusi su amžiumi, lytimi, išsilavinimu. Jaunesnio amžiaus moterys, aukštesnio išsilavinimo tiriamieji išreiškė didesnį norą mokytis negu vyresnio amžiaus vyrai ir žemesnio išsilavinimo asmenys. Neformaliojo ugdymo dalyvių skaičius auga pirmiausia dėl kylančių reikalavimų darbo rinkoje, profesinio tobulėjimo poreikių. Suaugusieji, dalyvaudami neformaliajame švietime, įgyja bei atnaujina jau turimas profesines žinias, vykdo kintančius kvalifikacijos kėlimo reikalavimus, tobulina save kaip asmenybę, atitrūksta nuo kasdienybės, patenkina bendravimo, kvalifikuotų lektorių klausymosi aktualiomis temomis poreikius, įdomiai praleidžia laisvalaikį. Anketavimu atskleisti išoriniai tolimesnio mokymosi veiksniai, susiję su finansų stoka, laiko dermės su darbu ir šeima sunkumais, buvo mažiau aktualizuoti per interviu, kur akcentuota vidinių veiksnių stoka (interesų, poreikių). Apibendrinant interviu rezultatus, išryškėjo, kad suaugusiųjų neformalus mokymasis suvokiamas kaip profesinių žinių papildymas ir atnaujinimas, kaip asmenybės tobulėjimas, galimybių darbo rinkoje plėtra.

ENThe situation of non-formal adult education in Lithuania and the expression of non-formal adult studying are analyzed in the article. A survey in the form of a questionnaire (N = 100) and an interview (N = 4) were used to analyse how adults assess the expression of non-formal education on their personality and professional improvement. Descriptive analysis (frequency, frequency in percent) and a non-parametric method (Kruskal-Wallis test) were used for the analysis of research data. The results of the research revealed that adult participation in non-formal education is associated with the need for fast changing knowledge and professional improvement. While participating in nonformal education adults deepen and update their professional knowledge, increase their possibilities on the labour market, improve themselves as personalities and satisfy the need for closer interaction with other people, spend their free time in a more interesting way, depart from daily routine and worries. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18763
Updated:
2018-12-17 12:18:29
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: