Partial factor productivity in Lithuanian family farms : the multiplier data envelopment analysis approach

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Partial factor productivity in Lithuanian family farms: the multiplier data envelopment analysis approach
Alternative Title:
Dalinis produktyvumas Lietuvos ūkininkų ūkiuose: daugiklių duomenų apgaubties analizė
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2013, Vol. 35, no. 1, p. 23-31
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dalinis produktyvumas; Duomenų apgaubties analizė; Ūkininkų ūkiai; Data development analysis; Data envelopment analysis; Family farms; Lithuania; Partial productivity.
Keywords:
LT
Dalinis produktyvumas; Duomenų apgaubties analizė; Ūkininkavimas / Farming.
EN
Data development analysis; Data envelopment analysis; Family farms; Partial productivity.
Summary / Abstract:

LTEkonominiuose tyrimuose dažniausiai nagrinėjamas dviejų rūšių produktyvumas: bendrasis ir dalinis produktyvumas. Šio straipsnio tikslas – įvertinti dalinį gamybos veiksnių produktyvumą Lietuvos ūkininkų ūkiuose ir jo reikšmę žemės ūkio politikos formavimui. Nagrinėjami gamybos veiksniai apėmė darbo, žemės, tarpinio vartojimo ir ilgalaikio turto apimtis (sąnaudas). Tyrimas remiasi Lietuvos ūkininkų ūkių, veikusių 2004-2009 m., imtimi. Tyrimui naudotas daugiklių duomenų apgaubties analizės modelis. Hipotetinių sąnaudų rodiklių, atspindinčių gamybos proceso stipriąsias ir silpnąsias puses, išskaidymas parodė, kad augalininkystės ir mišrūs ūkiai buvo imliausi darbui, t. y. darbo dalis hipotetiniuose sąnaudų rodikliuose buvo mažesnė už stebėtąją gyvulininkystės ūkiuose. Žemė ir tarpinis vartojimas buvo santykinai produktyviausi gamybos veiksniai visuose ūkininkavimo tipuose, jų produktyvumas augo visu tyrimo laikotarpiu. [Iš leidinio]

ENThe two measures of productivity prevail in the economic researches, namely total factor productivity and partial productivity (single factor productivity). This paper aimed at analysing the partial factor productivity in the Lithuanian family farms and identifying the associated policy implications. Specifically, the partial productivities of labour, land, intermediate consumption, and assets were considered. The multiplier data envelopment analysis (DEA) model was employed for the analysis. The research covered the period of 2004-2009 and relied on the data from 200 family farms. The aggregate inputs were treated as the dimensionless measures of the partial productivity identifying strengths and weaknesses of the productive technology associated with respective factors (inputs). Decomposition of the aggregate inputs showed that the crop and mixed farming were the most labour intensive activities, i. e. labour shares in the aggregate inputs were lower than those for the livestock farms. Land and intermediate consumption, on the other hand, were found out to be the two relatively more productive factors specific with generally increasing shares in the aggregate input during 2004-2009. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47106
Updated:
2019-02-26 18:48:01
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: