Family farm efficiency across farming types in Lithuania and its managerial implications – data envelopment analysis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Family farm efficiency across farming types in Lithuania and its managerial implications – data envelopment analysis
Alternative Title:
Skirtingų tipų ūkininkų ūkių veiklos efektyvumas ir vadybiniai sprendimai – duomenų apgaubties analizė
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2012, Nr. 1 (30), p. 22-30
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Duomenų apgaubtis; Efektyvumas; Našumas; Ūkininkavimo tipai; Data envelopment analysis; Efficiency; Farming types; Lithuania; Productivity.
Keywords:
LT
Duomenų apgaubtis; Efektyvumas; Našumas; Ūkininkavimas / Farming.
EN
Data envelopment analysis; Efficiency; Farming types; Productivity.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – išanalizuoti skirtingų ūkių tipų gamybinio efektyvumo tendencijas ir nurodyti galimus vadybinių sprendimų variantus efektyvumo didinimui užtikrinti. Tyrimo periodas – 2003–2010 m. Tyrimas remiasi agreguotais Ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenimis. Tyrimui naudotas duomenų apgaubties analizės metodas, kuris leido ne tik įvertinti efektyvumą, bet ir identifikuoti rezultatų rodiklių gerinimo rezervus, taip pat taikyta statistinė analizė. Tyrimas parodė, kad vidutinio Lietuvos ūkio 2003–2010 m. efektyvumas – 76,5-92,2 proc. Efektyvumas buvo sumažėjęs 2005–2007 m. Tyrimo periodu efektyviausiai veikė mišrūs ūkiai vyraujant augalininkystei ir galvijininkystei (žolėdžiams). Rezervų analizė leido įvertinti nagrinėtų veiksnių svarbą veiklos neefektyvumui (didžiausią neigiamą įtaką darė žemas žemės našumas, turto grąža). [Iš leidinio]

ENThis study aims at analyzing dynamics of productive efficiency across different farming types in Lithuania. Furthermore possible managerial improvements leading to increase in efficiency are discussed. The research covers years 2003-2010 and is based on the aggregate Farm Accountancy Data Network (FADN) data. The data envelopment analysis and statistical analysis were applied for the research. The analysis showed that efficiency of an average Lithuanian farm fluctuated between 76.5% and 92.2% throughout 2003-2010. In addition, it had been somehow subdued during 2005-2007. Mixed crop and mixed livestock (mainly grazing) farming was peculiar with the highest technical efficiency estimate for the period of 2003-2010. Slack analysis revealed that low land productivity, returns on assets, and intermediate consumption productivity are the most important sources of the inefficiency, in that order. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37080
Updated:
2020-11-29 20:33:51
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: