Technical efficiency and expansion of Lithuanian family farms (2004-2009) : graph data envelopment analysis and rank-sum test

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Technical efficiency and expansion of Lithuanian family farms (2004-2009): graph data envelopment analysis and rank-sum test
Alternative Title:
Lietuvos ūkininkų ūkių techninis efektyvumas ir plėtra (2004-2009): grafų duomenų analizė ir rangų sumos testas
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2012, Nr. 2 (31), p. 26-35
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development; Ūkininkavimas / Farming.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – įvertinti ūkininkų ūkių techninio efektyvumo poveikį jų plėtrai. Tyrimas remiasi Lietuvos ūkininkų ūkių, veikusių 2004–2009 m., imtimi. Straipsnyje aptariami techninio efektyvumo matavimo teoriniai aspektai ir matematiniai duomenų apgaubties analizės modeliai, naudoti efektyvumo vertinime. Siekiant įvertinti efektyvumo poveikį ūkių plėtrai, naudotas neparametrinis rangų sumos testas. Ūkių plėtra identifikuota keletu rodiklių. Rangų sumos testas leidžia teigti, kad ūkių ekonominio dydžio (EDV) ir žemės ūkio naudmenų ploto augimas susijęs su mažesniu techniniu efektyvumu ankstesniajame laikotarpyje. Darbo sąnaudų ir ilgalaikio turto rodiklių pokyčiai nebuvo susiję su skirtingais efektyvumo lygiais. Taigi galima teigti, kad, nepriimant papildomų vadybinių sprendimų, ūkininkų ūkių techninis efektyvumas sumažės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Duomenų apgaubties analizė; Efektyvumas; Plėtra; Ūkininkų ūkiai; Data envelopment analysis; Efficiency; Expansion; Family farms; Lithuania.

ENThe aim of this paper is to estimate the impact of the technical efficiency on farm expansion. The research relies on the sample of the Lithuanian family farms operated throughout 2004–2009. The graph DEA model was employed to estimate the efficiency scores, whereas the rank-sum test was employed to test the relationships between efficiency and expansion variables. Farm expansion was analyzed by considering multiple criteria. The rank-sum test indicated that the farms expanded in terms of ESU and UAA were specific with lower efficiency during the preceding periods. Meanwhile, labour input and assets were not related to different populations of efficiency scores. Therefore, one can expect for decrease in efficiency given no managerial decisions are undertaken. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42102
Updated:
2018-12-17 13:20:00
Metrics:
Views: 10
Export: