ES šalių žemės ūkio efektyvumo įvertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
ES šalių žemės ūkio efektyvumo įvertinimas
Alternative Title:
  • Evaluation of agricultural efficiency in the EU countries
  • Europos sąjungos šalių ūkio efektyvumo įvertinimas
In the Journal:
Vagos. 2010, Nr. 87 (40), p. 81-89
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Daugiakriterinis; Daugiakritinis; Duomenų apvalkalo analizė metodas; Duomenų apvalkalo analizės metodas; Efektyvumas; Žemės ūkis; Agriculture; Countries of European Union; Data Envelopment Analysis method; Efficiency; Multi-criteria; Europos Sąjunga (European Union).
Keywords:
LT
Daugiakriterinis; Daugiakritinis; Duomenų apvalkalo analizė metodas; Duomenų apvalkalo analizės metodas; Efektyvumas; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Žemės ūkis / Agriculture.
EN
Agriculture; Data Envelopment Analysis method; Efficiency; Multi-criteria.
Summary / Abstract:

LTVertinant daugiafunkcinio žemės ūkio konkurencingumą tikslinga vietoj įprasto darbo našumo rodiklio naudoti efektyvumo rodiklį. Straipsnyje nagrinėjami Europos Sąjungos šalių žemės ūkio gamybos sektoriaus efektyvumo įvertinimo klausimai. Pateikiama efektyvumo samprata bei matavimo metodika. Aptariami daugiafunkcinių procesų vertinimui tinkami stochastinės analizės, laisvai nustatomo paviršiaus, duomenų gaubtinės analizės metodai. Tyrimui panaudoti Europos Komisijos duomenų bazėse sukaupti 2003–2008 m. duomenys. Taikant matematinį modelį, realizuojantį duomenų gaubtinės analizės metodą, apskaičiuoti ES šalių žemės ūkio efektyvumo įvertinimai. Gauti objektyvus efektyvumo įvertinimai rodo, kad naujųjų ES narių, tarp jų ir Lietuvos, žemės ūkis yra vis dar menkai efektyvus, nors daugelyje šalių–naujokių išlaikoma efektyvumo didėjimo tendencija. Pagrindiniais efektyvumo didėjimo veiksniais Lietuvos žemės ūkyje laikytini pigios darbo jėgos ir našios technikos panaudojimas. [Iš leidinio]

ENEvaluation of competitiveness of the multifunctional agriculture requires using the efficiency instead of productivity index. The paper addresses the question of the evaluation of efficiency in the agricultural sector of the European Union. The conception of the efficiency is explained and the methods for measurement are provided. The authors discuss the methods of stochastic analysis, Free Disposal Hull analysis and Data Envelopment Analysis that are particularly useful for multi-criteria evaluation of multifunctional processes. Data from the European Commission databases collected in the period of 2003-2008 is used. Applying of the mathematical model, which is based on the Data Envelopment Analysis method, enables to evaluate the efficiency of agriculture in each EU country. The results show that agricultural efficiency of new EU countries, including Lithuania, is still at low level, even though trends to increase are observed. The main factors that could increase the agricultural efficiency in Lithuania are the use of cheap labour force and sophisticated agricultural machinery. [From the publication]

ISSN:
1648-116X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26968
Updated:
2018-12-20 23:27:47
Metrics:
Views: 29    Downloads: 7
Export: