Ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesinis įvaizdis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesinis įvaizdis
Alternative Title:
Professional image of pre-school pedagogues
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2011, Nr. 3 (32), p. 62-69
Keywords:
LT
Ikimokykinis ugdymas / Preschool education; Mokytojai / Teachers; Profesinis įvaizdis.
EN
Preschool teacher; Prie-school education teacher; Professional image; Teacher's opinion.
Summary / Abstract:

LTSpartūs ekonominiai, politiniai, socialiniai įvykiai neišvengiamai turėjo įtakos ir prioritetų, tradicinių vertybių kaitai. Kitoks ir susiformavęs pedagogo profesinis įvaizdis. Viena vertus, pedagogo profesinis įvaizdis formuojamas visuomenės, už kurį iš dalies atsakingi ir patys pedagogai. Kitas dalykas - švietimui apskritai skiriama labai mažai dėmesio, o jei skiriama - tai nebūtinai jis yra pozityvus. Nuo paties ikimokyklinio ugdymo pedagogo požiūrio į savo profesiją priklauso visuomenėje vyraujantis stereotipas apie darželio auklėtojo profesijos prestižą. Tyrimo tikslas - ištirti ikimokyklinio ugdymo pedagogų požiūrį į profesinį įvaizdį. Taikyti metodai: mokslinės ir metodinės literatūros turinio (content) analizė, anketinė apklausa, tyrimo duomenų kokybinė ir kiekybinė analizės / kontent duomenų analizė, aprašomasis metodas. Apklausoje dalyvavo 138 pedagogai, dirbantys Jurbarko, Joniškio, Mažeikių, Panevėžio ir Šiaulių miestų ikimokyklinėse įstaigose. Tyrimo tikslui realizuoti pasirinkta kiekybinio ir kokybinio tyrimo paradigmos. Empirinio tyrimo rezultatai atskleidė, jog pedagogo profesinį įvaizdį lemia paties pedagogo nuostatos. Reikšmingos įtakos pozityviam įvaizdžiui kurti turi pedagogo pašaukimas, atsakomybė, meilė vaikams, įgytos kompetencijos bei asmeninės pedagogo savybės. Neigiamą nuostatą formuoja mažas atlygis už sunkų darbą. [Iš leidinio]

ENRapid economic and political changes and social events inevitably influenced the change in priorities and traditional values. Professional image of a pre-school teacher has changed as well. On the one hand, a pedagogue's image is formed by society and therefore the pedagogues themselves are partly responsible for their image. On the other hand, education in general receives very little attention. And if it receives, this is not necessarily a positive attention. Pre-school pedagogues' attitudes towards their profession determine their professional image in society. The subject of research is professional image of pre-school education pedagogues. The aim of the research is to reveal the attitude of preschool education pedagogues towards their professional image. The methods of the research are content analysis of scholarly and methodological literature, questionnaire survey, qualitative and quantitative analysis of research data, descriptive method. The scope and basis of the research 138 pre-school education pedagogues from Šiauliai, Mažeikiai, Joniškis, Jurbarkas and Panevėžys towns participated. For realization of the aim quantitative and qualitative research paradigms were applied. The results of the empirical research have revealed that pre-school education pedagogues themselves are responsible for their professional image. The positive image of pedagogues is significantly determined by a pedagogue's dedication to job, responsibility, love for children, competences gained, and personal qualities. The negative image stems from low pay for a hard work. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32833
Updated:
2018-12-17 13:06:10
Metrics:
Views: 46    Downloads: 15
Export: