Theoretical and practical decisions of bankruptcy as one of dynamic alternatives in company‘s performance

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Theoretical and practical decisions of bankruptcy as one of dynamic alternatives in company‘s performance
Alternative Title:
Bankroto kaip dinaminės įmonių krizės vystymosi alternatyvos teoriniai ir praktiniai sprendimai
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2007, Nr. 2 (52), p. 26-34
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami įmonės krizių vystymosi alternatyvų ir bankroto problemų bei diagnostikos klausimai. Bankrutuojančių įmonių administravimo praktika Lietuvoje rodo, kad daugumai bankrutuojančių įmonių šis procesas sukelia negatyvių padarinių ir yra skausmingas. Bankroto, kaip vienos iš įmonės krizių vystymosi alternatyvos, įmanoma išvengti deramai įvertinus bankroto tikimybę, laiku diagnozavus pirminius požymius bei užtikrinus prevencijos priemonių veiksmingumą įmonės veikloje. Straipsnyje pateikiamos teorinės dinaminės krizių vystymosi alternatyvos.. Siekiant atskleisti ir įvertinti pirminius bankroto reiškimosi požymius, tirta 13 verslo įmonių. Pirminiams bankroto požymiams diagnozuoti pasitelkti šių įmonių finansinės veiklos rodikliai (2-3 metai iki realaus bankroto). Galima teigti, kad sėkmingai veikiančiose įmonėse bankroto požymiai pastebėti dažniau nei bankrutavusiose įmonėse. Tai rodo, kad sėkmingai veikiančios įmonės dažnai susiduria su finansinėmis problemomis, tačiau geba jas išspręsti laiku. Tiriant bankrutavusių įmonių finansinę veiklą, nustatyta, kad pirminiai realaus bankroto požymiai pastebėti tik 60 proc. tirtų įmonių. Kitose įmonėse šie požymiai nebuvo grėsmingi. Tai leidžia manyti, kad šios įmonės susidūrė su tyčinio bankroto situacija arba išorinės aplinkos veiksnių įtaka tapo tokia staigi, kad įmonės nesuspėjo laiku reaguoti į susidariusias problemas. Bet kuriuo atveju atsakomybė tenka įmonių vadovams, nepakankamai dėmesio skiriantiems veiklos rezultatų analizei, prevencinei bankroto diagnostikai ankstyvuoju potencialios krizės laikotarpiu.

ENThe problems of company's alternative development, its bankruptcy and bankruptcy prediction have become very relevant in Lithuania during the last decades. According to the different authors, every bankruptcy is assessed as its local phenomenon as well as the macro economic appearance, which brings a lot of economic and social consequences for people who lose their jobs as well as for appropriate institutions. Theoretical results of research are often integrated into the process of company's administration, however the rising number of bankruptcies shows that bankruptcy pre-diction is not assessed properly in the practical level of company's management. The administration practice of failed companies in Lithuania shows that this process often determines negative results in the company and is very painful for its employees as well as for its creditors and owners. The changes of external conditions and the pressure that company experiences in the nowadays market economy often go the limits of the company's management competence. Working companies face the global transformation, which is very specific, so it is not always possible to apply the traditional means of crisis management in their administration. Bankruptcy, as one of crisis development alternative in the company, is possible to avoid properly estimating bankruptcy probability and applying prevention means in company's performance in time.When bankruptcy mechanism is late, to start new activities or to reorganize the company is often impossible because of the short company's re-serves. Bankruptcy prediction should be based on the continual observation and assessment of its financial state in order to notice the very first bankruptcy features, to define their reasons and to estimate their solution possibilities. The article deals with the theoretical dynamic alternatives of crisis development in a company. Bankruptcy features are analyzed applying discriminant analysis. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18252
Updated:
2018-12-17 12:05:30
Metrics:
Views: 35    Downloads: 13
Export: