Finansinės rizikos valdymas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Finansinės rizikos valdymas: disertacija
Alternative Title:
Financial Risk Management
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
122 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) -Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTMokslinio tyrimo objektas – regiono finansų rizikos procesai, finansų rizikos veiksniai ir rizikos poveikio objektai bei rizikos pasireiškimo mechanizmas, finansų rizikos monitoringo parengimas ir rizikos valdymo strategijos sukūrimas. Bendrasis tyrimo tikslas yra plėtoti finansinių sprendimų ideologiją ir metodus rizikos neapibrėžtumo sąlygomis. Konkretūs darbo tikslai: • struktūrizuoti regiono finansų rizikos procesus, identifikuojant regiono finansų rizikos veiksnius ir poveikio objektus; • išspręsti koncepcines finansų rizikos monitoringo sudarymo ir finansų rizikos valdymo strategijos sukūrimo problemas; Darbo uždaviniai: 1. Išnagrinėti rizikos kategoriją, pasiūlyti rizikos sampratą, leidžiančią susieti rizikos potenciją, subjektų atsako galimybes ir aplinkos įtaką rizikos pasireiškimo pasekmėms. 2. Pasiūlyti regiono finansų rizikos monitoringo schemą. 3. Pagrįsti regiono finansų rizikos procesų struktūrizaciją, siekiant užtikrinti regiono finansų rizikos monitoringo veiksnumą. 4. Sukurti adekvačius pagrindinių finansinės rizikos poveikio objektų funkcionavimo modelius: adekvatų pelno galimybių daugiareikšmiškumo įvertinimui investicinio portfelio modelį investavimo į nekilnojamąjį turtą strategijos modelį; finansų prognozavimo modelį. Pritaikyti šiuos modelius realiems Lietuvos ūkio objektams. 5. Suformuoti regiono finansų rizikos valdymo strategijos pagrindus ir pasitelkus finansų rizikos monitoringo rezultatus bei galimybes siekti racionaliai dislokuoti riziką, mažinančių neigiamų padarinių mastus.

ENThe subject of research – regional financial risk processes, factors of financial risks and objects susceptible to such risks, risk mechanism, elaboration of financial risk monitoring and development of risk management strategy. The overall aim of the research – to develop the ideology of financial solutions and methods within the context of risk uncertainty. Specific objectives: • Systemise regional financial risk processes by means of identifying risk factors at play and objects susceptible to such risks; • Solve conceptual issues of elaboration of financial risk monitoring and development of financial risk management strategy; Objectives: 1. Analyse the risk category, suggest a definition of risk allowing for relating risk potential, possibilities of response of the affected object and external impact on the consequences of risk exposure. 2. Suggest a financial risk monitoring scheme for the region;. 3. Substantiate the structure of regional financial risk processes in order to ensure the effectiveness of regional financial risk monitoring; 4. Develop an adequate investment portfolio model for evaluating a multitude of profit opportunities, a strategic model for real estate investment; a model of financial forecasts; to apply these models to real business operators of Lithuania. Formulate the fundamentals of the regional financial risk management strategy and seek a rational dislocation of risk thus mitigating negative consequences.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10517
Updated:
2022-02-07 20:09:38
Metrics:
Views: 51
Export: