Tėvų požiūris į ugdymo dalyvių bendradarbiavimą skatinant ugdytinių motyvaciją neformaliai muzikinei veiklai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tėvų požiūris į ugdymo dalyvių bendradarbiavimą skatinant ugdytinių motyvaciją neformaliai muzikinei veiklai
Alternative Title:
Parents’ attitude towards cooperation among participants in education in enhancement of students’ motivation for engagement into informal musical activities
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, Nr. 4 (37), p. 82-87
Keywords:
LT
Bendradarbiavimas; Motyvavimas; Neformalus muzikinis ugdymas; Neformalusis muzikinis ugdymas; Tėvai.
EN
Collaboration; Cooperation; Informal music education; Informal musical education; Motivation; Parents.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Šiaulių „Dagilėlio“ berniukų chorinio dainavimo mokyklos mokinių tėvų požiūris į pedagoginio proceso dalyvių bendradarbiavimą, skatinant ugdytinių motyvaciją neformaliai muzikinei veiklai. Tyrimu siekta empiriškai ištirti tėvų požiūrį į ugdymo proceso dalyvių bendradarbiavimo galimybes neformalioje muzikinėje pedagoginėje veikloje; išsiaiškinti tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo įtaką vaiko neformalios muzikinės veiklos motyvacijai; išryškinti socialinius− demografinius veiksnius, galinčius turėti įtakos tėvų požiūriui į pedagoginio proceso dalyvių bendradarbiavimą. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog, tėvų nuomone, ugdymo dalyvių bendravimas neformaliajame ugdyme yra nuoširdesnis, artimesnis, labiau orientuotas į individualų vaiką, jo muzikinės raiškos sėkmę bei gerą savijautą. Todėl neformaliojo ugdymo pedagogai turi daugiau galimybių įtraukti mokinių tėvus į bendradarbiavimo procesą nei formalaus ugdymo vykdytojai. Sėkmingas ugdytojų bendradarbiavimas stiprina vaikų saugumo jausmą ir taip skatina juos laisviau išreikšti save. Svarbiausiais motyvuojančiais veiksniais tėvai laiko mokytojo profesinę kompetenciją ir teigiamą šeimos narių požiūrį į vaiko neformaliąją muzikinę veiklą. Didžiausią demografinių duomenų įtaką respondentų nuomonių pasiskirstymui turėjo jų išsilavinimas bei muzikinė patirtis.Remdamiesi tyrimo rezultatais, neformaliojo muzikinio ugdymo pedagogai galėtų labiau bendradarbiauti su mokinių tėvais organizuodami koncertus bendras išvykas ir kt. Tokiu būdu būtų sudarytos palankesnės sąlygos bendradarbiavimui sudėtingesnėse ugdymo proceso situacijose. [Iš leidinio]

ENArticle deals with the attitude of parents of students at Šiauliai "Dagilėlis" boys’ choral singing school towards cooperation among participants in the process of education in enhancing students’ motivation for engagement into informal musical activities. The research aims: to carry out an empirical research on the attitude of parents towards opportunities for participants in the process of education to cooperate through informal musical education activities; to find out the influence of parent-teacher cooperation on children’s motivation for engagement into informal musical activities; to highlight sociodemographic factors that may influence parents’ attitude towards cooperation among participants in the process of education. The obtained results reveal that parents consider the cooperation among participants in the process of informal education being more sincere, closer and more tailored for each individual child, success of one’s musical activities and one’s well-being compared to the cooperation proceeding in formal education. Therefore, teachers providing informal education have greater possibilities to get students’ parents involved in the process of cooperation compared to those providing formal education. Successful cooperation among educators enhances children’s sense of being safe and hence, induces, children to express themselves more freely.Parents consider teacher’s professional skills and favourable family members’ attitude towards the child’s informal musical activities being the most important motivating factors. Level of education and musical experience of the respondents were those demographic factors that had the greatest impact on distribution of the respondents’ opinions. The research results suggest that teachers providing informal musical education could make cooperation with parents of students smoother by providing it while carrying out activities that parents enjoy most, for example, organising concerts or trips involving all. This would lead to improvements in cooperation in more complicated situations that sometimes occur in the process of education as well. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42812
Updated:
2019-03-04 07:39:37
Metrics:
Views: 75    Downloads: 4
Export: