Kokybės vadybos principų raiška mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo procesuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Kokybės vadybos principų raiška mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo procesuose
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2007, Nr. 9, p. 24-41
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kokybė; Kokybės valdymo; Principai; Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas.; Quality; quality management principles; Collaboration between school and family.
Keywords:
LT
Kokybė / Quality; Mokykla / School; Principai; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pagrindžiami kokybės valdymo principai bei jų raiška mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo procesuose. Pasitelkus kokybės vadybos teorines koncepcijas, nagrinėjamas kokybės principų turinys ir esmė. Analizuojami empirinio tyrimo duomenys, atskleidžiantys, kaip klasių vadovai supranta mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo kokybės esmę ir kokiais principais grindžia jo valdymą. Klasių vadovai bendradarbiavimą su šeima suvokia vienpusiškai ir kokybę aiškina per tėvų savarankiškas iniciatyvas. Pagrindinės, jų manymu, bendradarbiavimo su tėvais sritys yra šios: mokyklos mikroklimato gerinimas ir vaikų ugdymo(-si) problemų sprendimas. Klasių vadovai nurodo, kad bendradarbiavimo su šeima kokybę lemia tokie principai: mokytojų ir mokyklos vadovybės dėmesys bendradarbiavimui, tėvų aktyvumas, dalyvavimas sprendžiant vaikų mokymosi ir jų elgesio problemas. [Iš leidinio]

ENThe paper reasons the principles of quality management as well as their expression in the processes of collaboration between school and family. By applying theoretical conceptions of quality management, the content, and the essence of quality principles are investigated. Data of an empirical research are analysed; they reveal how lass teachers perceive the essence of collaboration between school and family and what principles form to the basis of its management. Class teachers perceive collaboration with families one sidedly and explain its quality as parents' self-dependent initiatives. According to them, the main spheres of collaboration with parents are the following: school micro-climate improvement and solution children's (self-)education issues. Class teachers indicate that the following principles predetermine collaboration with family quality: teachers and school heads' attention to collaboration, parents' activeness solving children's learning and behaviour problems. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14378
Updated:
2020-03-03 08:43:08
Metrics:
Views: 21    Downloads: 8
Export: