Apmokestinimo bazės įtaka ūkio ekonominiam gyvybingumui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apmokestinimo bazės įtaka ūkio ekonominiam gyvybingumui
Alternative Title:
Influence of the taxation base on the farm’s economic viability
In the Journal:
Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos [Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives]. 2012, Nr. 1 (8), p. 221-227
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apmokestinamosios pajamos; Apmokestinimo bazė; Apmokestinimo principai; Ekonominio dydžio vienetas; Ekonominis gyvybingumas; Ūkininko ūkis; Ūkio ekonominis gyvybingumas; Žemės ūkis; Agriculture; Economical viability; European size unit; Farm; Farmer's farm's economical viability; Taxable income; Taxation base; Taxation principles.
Keywords:
LT
Ekonominio dydžio vienetas; Ekonominis gyvybingumas; Mokesčiai / Taxation; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Ūkininkavimas / Farming; Ūkio ekonominis gyvybingumas; Žemės ūkis / Agriculture.
EN
Agriculture; Economical viability; European size unit; Farm; Farmer's farm's economical viability; Taxable income; Taxation base; Taxation principles.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – įvertinus apmokestinimo bazės pasikeitimo įtaką ūkininko ūkio ekonominiam gyvybingumui, nustatyta, kad esminės įtakos apmokestinimo bazės pasikeitimas ūkio ekonominiam gyvybingumui neturi, o valstybei į nacionalinį biudžetą sumokama žymiai daugiau. Siekiant įvertinti apmokestinimo bazės pasikeitimo įtaką ūkių ekonominiam gyvybingumui, straipsnyje pateikiamas apmokestinimo bazės vertinimas pagal du objektus, t. y. pagal ekonominio dydžio vienetą (EDV) ir apmokestinamąsias pajamas. Palyginus apmokestinamąją bazę pagal abu objektus ir apskaičiavus ūkininko ūkio ekonominio gyvybingumo rodiklius, nustatyta, kad, parinkus kitą apmokestinimo bazę – apmokestinamąsias pajamas ūkininko ūkis išlieka ekonomiškai gyvybingas, nors mokesčių našta padidėja žymiai. Tam didesnės įtakos turi ne apmokestinimo bazės parinkimas, o gaunama finansinė parama. [Iš leidinio]

ENAim of the article – after evaluating the influence of the change in taxation base on the farmer farm’s economical viability it was determined that there is no essential influence of the paid taxes and payments on the farmer’s farm development and the state budget receives much more income. In order to evaluate the influence of taxes and payments on the farm’s economical viability, the article provides the evaluation of a taxation basis according to the two objects: the ESU and the taxable incomes. The comparison of taxable basis by two objects and calculations of indicators of farmer farm’s economical viability showed that choosing the other taxable base – the taxable income – the farmer’s farm remains economically viable although the tax load increases significantly. Nevertheless the financial support is of a bigger influence then the choice of a taxation base. [From the publication]

ISSN:
2029-1175; 2351-5597
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56007
Updated:
2020-11-09 14:57:16
Metrics:
Views: 25    Downloads: 9
Export: