Ūkių žemės naudojimo perspektyvos Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ūkių žemės naudojimo perspektyvos Lietuvoje
Alternative Title:
Outlook on farm land use in Lithuania
Vėliau paskelbta leidinyje: Žemės reformos vertinimas / sudarė Pranas Aleknavičius. Vilnius : Baltijos kopija, 2020. P. 196-213
Keywords:
LT
Ekonominė parama / Economic support; Ūkininkavimas / Farming; Žemės ūkis / Agriculture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos įgyvendinimo pasekmės žemės ūkio paskirties žemės naudojimui. Pagrindinis tyrimų tikslas – išanalizuoti žemės ūkio naudmenų ploto pokyčius ir galimybes reguliuoti žemės ūkio raidą šalies regionuose. Analizės pagrindu nustatyti prognozuojami žemės ūkio naudmenų ploto, ūkio dydžio ir žemės ūkio gamybos specializacijos pokyčiai iki 2020 metų. Pateikti pasiūlymai teisinėmis ir ekonominėmis priemonėmis reguliuoti agrarinių teritorijų plėtrą šalies savivaldybėse taip, kad būtų išsaugotas ir padidintas našių žemės ūkio naudmenų plotas, o augalininkystės ir gyvulininkystės gamybos šakos būtų plėtojamos atsižvelgiant į tinkamiausią žemės ūkinių savybių panaudojimą. Padidinus žemės naudojimo efektyvumą ir teikiant Europos Sąjungos bei valstybės paramą, šalyje gali didėti deklaruojamų žemės ūkio naudmenų plotas (apie 5 %), vidutinis ūkio dydis (iki 29,5 ha), intensyviųjų kultūrų pasėlių plotas (11 % ir daugiau). Dėl racionalesnio daugiamečių žalienų naudojimo sutartinių galvijų skaičių šalyje galima padidinti 58 % ir daugiau. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daugiametės žolės; Intensyvieji pasėliai; Intensyvieji pasėliai, Daugiametės žalienos; Parama žemės ūkio plėtrai; Ūkiai; Žemės ūkio naudmenos; Agricultural land; Farms; Intensive crops; Intesive crops; Perennial grassland; Perennial grasslands; Support for agricultural development.

ENThe article analyzes outcomes of Lithuanian rural development (for the period 2007–2013) program implementation for agricultural land use. The main task of this research is to analize changes of farming land area and possibilities to regulate farming in different regions of Lithuania. The projected changes of the agricultural land area, farm size and agricultural production specialization have been determined on the analytical basis in the period up to the year 2020. Legal and economic measures to regulate the development of the country’s agrarian areas in country’s municipalities are proposed in order to preserve and increase the productive agricultural land and crop and to develop livestock production industry according to the most appropriate use of land economical properties. Increasing the efficiency of land use and the provision of the European Union support in the country may increase the declared area of agricultural land (about 5 percent), the average farm size (up to 29.5 hectares), and the intensive crop area (11 percent or more). Thanks to the rational use of perennial grasslands the contractual number of cattle in the country could increase by 58 percent and more. [From the publication]

DOI:
10.6001/zemesukiomokslai.v22i4.3216
ISBN:
9786094171925
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58184
Updated:
2021-01-10 19:18:03
Metrics:
Views: 43    Downloads: 10
Export: